Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 22 veebr 2021 11:24:14 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kutse Tallinna Sadama 2020 12-kuu tulemuste veebiseminarile
Tekst
AS Tallinna Sadam kutsub huvilisi osalema ettevõtte 2020. a IV kvartali ja 12
kuu majandustulemusi tutvustaval veebiseminaril 26. veebruaril 2020 kell 11.00
EET. Veebiseminar toimub inglise keeles Microsoft Teams platvormi vahendusel.

Ettevõtte tulemusi tutvustavad ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Valdo
Kalm ja juhatuse liige/ finantsjuht Marko Raid. Küsimustele vastamine toimub
peale esitlust. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, soovitame küsimused saata
enne      veebiseminari      algust      e-mailile: m.zirel@ts.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GcIdkFj1AnIcKp9yirTUeZngYE8UVoT13VaU
i5Wh4P77sr5VGUdqLHqhN0yfkPAXoA6ty6uZplTqfuQC73a5xg==).

Veebiseminaril saab osaleda selle lingi (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTdmYjIwMTgtZTgzNC00YjE2LWFmYmMtMjY5NzAzNzQ5OWM1%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%22f76c4208-aa18-403e-b244-
12d29bf7e0d0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d) kaudu.    Veebiseminari
salvestus avalikustatakse ettevõtte veebilehel https://www.ts.ee/.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbib aastas  keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit
tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)