Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 19 veebr 2021 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ehituslepingu sõlmimine (Kärevere – Kardla teelõik)
Tekst
Nordecon AS ja Transpordiamet sõlmisid lepingu Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee kilomeetrite 167-171 Kärevere-Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade
ehitamiseks. Tööde maksumus on 12,6 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks.

Teelõigul on sõiduradade laius 3,5 meetrit, keskpiirdega eraldusriba laius on
2,8 meetrit ja sõidutee serva on ette nähtud 2-2,5 meetri laiune kindlustatud
teepeenar. Ehitatakse uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, 337 meetrit
müratõkkeseina, lisaks teostatakse lepingu käigus maaparandustöid, side-ja
elektritöid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid ning rajatakse nii
kõrg-kui madalhaljastust.

Kõnealune maanteelõik läbib Natura 2000 loodus- ja linnuala, millest tulenevalt
on loodusala metsapiiride lähedusse ette nähtud ka kaks tunnelit suurulukitele,
kaks teealust truupi väikeulukitele ning maantee serva ligi 7,7 km ulukitara.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)) hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2020. aasta
auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 296 miljonit eurot. Nordeconi
kontsern annab hetkel tööd ligi 710 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte
aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)