Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 13 jaan 2021 14:26:56 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Olulise osaluse muutus
Tekst
Lähtuvalt väärtpaberituru seaduse §-st 186 teavitab Arco Vara AS börsi olulise
osaluse muutusest.

11.01.2021 võõrandasid LHV Pensionifond L 869 587, LHV Pensionifond XL 365 619,
LHV Pensionifond M 51 240 ning LHV Täiendav Pensionifond 10 391, kokku
1 296 837 neile kuuluvat Arco Vara AS-i aktsiat OÜ-le Alarmo Kapital.
Võõrandatud aktsiate arv moodustas 14,41% kõikidest Arco Vara AS aktsiatest.

Tehingu tulemusena omab OÜ Alarmo Kapital 42,39% Arco Vara AS-i hääleõiguslikest
aktsiatest. Lisaks on OÜ Alarmo Kapitalil märgitud, kuid emiteerimata 390 000
Arco Vara AS-i aktsiat, mis emiteerimise järel teeks OÜ Alarmo Kapital osaluseks
44,78%.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=r3a_Jpj17cfdSxB2Ctcc2ZwCDU1UPe45pNvN
gPXr8LI8vqTYotwly4sFXaMskCIMHt7W8mAOBniwIsoBnfCFyMdvK2ph4yrggrzZSKCtGSA=)