Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 08 jaan 2021 09:00:00 +0200
Manused
ASTallinna-10004496061-en.pdf
ASTallinna-10004496063-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam 2020. aasta ja IV kvartali tegevusmahud
Tekst
2020. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,8 miljonit tonni kaupa
ja 0,6 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas
kaubamaht  2,5% ja reisijate arv vähenes 73%. Laevakülastuste arv vähenes
7% 1768 külastuseni. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes
10%, kuid sõidukite arv kasvas 3% ning jäämurdja Botnica prahipäevade arv
vähenes 25% eelneva aasta sama perioodiga võrreldes.

2020. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 21,3 miljonit tonni,
kasvades eelmise aastaga võrreldes 7%, kasvu vedas tugev vedellasti mahu kasv.
Reisijate  arv  vähenes  pandeemia  mõjul  59% 4,3 mln  reisijani,  samas
laevakülastuste arv langes vaid 9,8% tänu kaubaveo jätkumisele rahvusvahelistel
reisiliinidel. Eesti mandri ja suursaarte vaheline reisijate arv vähenes
pandeemiaga seotud piirangute tõttu 18% ja sõidukite arv 8%. Jäämurdja Botnica
prahipäevade arv vähenes 5% seoses Kanada projekti lühema prahiperioodiga IV
kvartalis, mis tulenes väljaveetava rauamaagi mahu vähenemisest seoses pandeemia
mõjuga kliendi kaevandustegevusele.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on ettevõtte tasakaalustatud
ärimudel neljas ärivaldkonnas tänasel koroona ajastul ennast eriti hästi
tõestanud. ?Pandeemia tõttu kannatab oluliselt küll meie reisijate äri, kuid
samas on kaubamaht jõudsalt kasvanud saavutades viimase viie aasta rekordtaseme,
 laevandus reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica näol jätkab stabiilsel kursil,"
ütles Kalm.

Kaubamaht kasvas neljandas kvartalis ja ka aasta kokkuvõttes eelkõige vedellasti
toel tänu edukale koostööle sadama ja operaatorite ning nende klientidega. Samas
on vedellasti kaupade puhul jätkuvalt tegemist projektipõhise pigem nishitoodete
äriga, mille pidevat jätkuvat kasvu ei ole ette näha. Samuti kasvas ro-ro
kaupade maht tänu liinilaevade külastuste arvu ja sageduse säilimisele ning
maanteevedude nõudluse mõningasele kasvule.

Reisijate arvu langus tulenes COVID-19 pandeemiaga seoses kehtestatud ning aasta
jooksul pidevalt muutunud liikumispiirangutest ja ebastabiilsest olukorrast
tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. ?Aasta kokkuvõttes
oleme küll kaotanud üle poole oma reisijatest, kuid tänu riigi toetusele
reisioperaatoritele samade ro-pax tüüpi laevadega veetava kauba liikumise
säilitamiseks,  toimivad   rahvusvahelised  reisilaevaliinid  jätkuvalt  ja
laevaoperaatorid on valmis olukorra normaliseerudes reisijate vedu samas mahus
jätkama. Uuelt aastalt ootame ka kruiisituristide naasmist ja turismi vähemalt
osalist taastumist," nentis Kalm.

Tallinna Sadama grupi 2020. aasta IV kvartali ja aasta kokku tegevusmahud on
esitatud järgnevas tabelis:

              IV kvartal IV kvartal muutus  2020  2019 muutus

                 2020    2019

 Kaubavood  lastiliikide
 lõikes
 (tuh tonni)          5 790   5 647  2,5% 21 327 19 931  7,0%

 Vedellast           2 484   2 459  1,0%  9 111  7 619  19,6%

 Ro-ro kaubad         1 465   1 327  10,4%  5 563  5 365  3,7%

 Puistlast           1 286   1 312  -2,0%  4 417  4 514  -2,1%

 Kaup konteinerites       458    441  4,1%  1 808  1 835  -1,5%

 Konteinerid TEU       56 031   52 971  5,8% 213 928 222 607  -3,9%

 Segalast             92    109 -15,8%   410   595 -31,1%

 Mitte-mereline          5     0    -   17    4 376,1% Reisijate  arv liinide
 lõikes
 (tuh inimest)          630   2 342 -73,1%  4 333 10 639 -59,3%

 Tallinn-Helsingi        586   2 051 -71,4%  3 987  8 798 -54,7%

 Tallinn-Stockholm         2    218 -99,2%   140   933 -85,0%

 Muuga-Vuosaari          30     36 -16,5%   118   114  3,8%

 Tallinn-Peterburi         0     11 -100,0%    0   70 -100,0%

 Kruiisireisijad
 (traditsiooniline)        0     19 -100,0%    0   660 -100,0%

 Muud               12     7  67,4%   87   64  36,5% Laevakülastuste arv      1 768   1 893  -6,6%  7 088  7 854  -9,8%

 Kaubalaevad           394    386  2,1%  1 637  1 743  -6,1%

 Reisilaevad (sh Ro-Pax)    1 374   1 498  -8,3%  5 451  5 766  -5,5%

 Kruiisilaevad
 (traditsioonilised)        0     9 -100,0%    0   345 -100,0% Reisiparvlaevad*
 (Saaremaa ja Hiiumaa
 liinid)

 Reisijate arv (tuh
 inimest)            416    464 -10,4%  1 976  2 396 -17,5%

 Sõidukite arv (tuh
 sõidukit)            223    217  2,7%   963  1 046  -8,0% Jäämurdja Botnica

 Prahipäevade arv         42     56 -25,0%   249   261  -4,6%

*Reisiparvlaevade veomahud näitavad teenuse üldist nõudlust, kuid ei mõjuta
otseselt reisiparvlaevade segmendi finantstulemusi, kuna üleveoteenuse lepingus
on tasu fikseeritud sõltumata reisijate ja sõidukite arvust.

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on
jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://ts.ee/statistika. Lisaks on saadaval
ka kvartaalsed põhinäitajad 2014-2020 ja kaubamaht lastiliigiti sadamate lõikes
xlsx formaadis: https://www.ts.ee/investor/pohinaitajad/
Reisiparvlaevade  reisijate  ja  sõidukite  arvu  täpsem  statistika:
https://www.praamid.ee/wp/statistics/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbib aastas  keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit
tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)