Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 04 jaan 2021 16:20:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi finantsplaani täiendus tulenevalt LHV Varahalduse tulemustest
Tekst
AS LHV Varahalduse poolt aktiivselt juhitavate II kogumissamba pensionifondide
tootlus 2020. aastal ületas võrdlusindeksi kasvu ja seega teenis LHV Group
finantsplaanis prognoositust suurema aastatulu.

Kuna 2020. aasta oli LHV pensionifondidele edukas, teenisid kõik seitse LHV II
samba fondi klientidele kokku 65 miljonit eurot kõikide tasude järgset tootlust.
2019. aastal jõustunud seadusemuudatusega alandas riik arvestatavalt
pensionifondide igakuiseid valitsemistasusid ning ühtlasi kehtestas võimaluse
teenida edukustasu, juhul kui aktiivselt juhitud pensionifondide tootlus ületab
aasta kokkuvõttes võrdlusindeksit, milleks on esimese samba indekseerimist
mõjutav sotsiaalmaksu laekumise kasv.

Võrdlusindeksi edestamine ning pensionikogujate vara kiirem kasvatamine II
sambas võimaldas LHV pensionifondide XL ja L puhul LHV pensionifondidel võtta
2020. aasta tulemuse eest edukustasu kokku summas 6,2 miljonit eurot.

Oktoobris 2020 avaldatud LHV Groupi finantsplaanis
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=959301&me
ssageId=1208703) ei olnud Varahalduse võimalikku edukustasu prognoositud.
Edukustasu suurus ületab börsireeglites toodud 10% kõrvalekalde reeglit,
mistõttu avalikustatakse käesolev teade. LHV avalikustab IV kvartali ja 12 kuu
täpsemad finantstulemused 9. veebruaril 2021.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 247 000 klienti ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal
pakub panganduse taristut enam kui 140 rahvusvahelisele finantsteenuste
ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve
maailma.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)