Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute aktsiate emiteerimine
Avaldamise aeg 20 nov 2020 12:19:13 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Optsiooniprogrammiga seotud aktsiakapitali suurendamine on kantud äriregistrisse
Tekst
ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas 2. novembril 2020 suurendada aktsiakapitali
600 000 euro  võrra  optsiooniprogrammi  raames  väljastatud  optsioonide
realiseerimiseks      (lisateave      on     leitav     siit
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=961224&me
ssageId=1211074)).

Emissioon oli suunatud optsiooniprogrammi korraldajale AS LHV Pank, kes on
märkinud  kõik  1 000 000 emiteeritavat aktsiat tähtaegselt. Aktsiakapitali
suurendamine  on kantud äriregistrisse 19.11.2020. ASi Ekspress Grupp uus
aktsiakapitali suurus on  18 478 104,60 eurot, mis on jagatud 30 796 841
aktsiaks nominaalväärtusega 0,6 eurot.

AS  Ekspress  Grupp on esitanud taotluse uute aktsiate noteerimiseks ja
kauplemisele  võtmiseks  Nasdaq  Tallinna  börsile  ja  teavitanud  börsi
aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest 20.11.2020.


Lisainfo
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia  sisutootmist,  ajalehtede  ja  ajakirjade  kirjastamist  ning
trükiteenuste  osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist  piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab
juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab välja kõige populaarsemaid
päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.