Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 19 nov 2020 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kavandatavad muudatused LHV Panga juhtkonnas
Tekst
AS LHV Group plaanib nimetada grupi Ühendkuningriiki loodava tütarettevõtte ehk
uue panga juhiks Erki Kilu. Sellega seonduvalt plaanib AS-i LHV Pank nõukogu
valida AS-i LHV Pank uueks juhatuse esimeheks Kadri Kiiseli. Plaanide kohaselt
saavad muudatused ettevõtte juhtkonnas teoks 20. jaanuaril 2021.

Vastavalt 23. oktoobri börsiteatele
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=959585&me
ssageId=1209030) on LHV selgemalt eraldamas LHV Panga seniseid äritegevusi
Ühendkuningriigis ja äritegevusi Eestis ning asub looma rahvusvaheliste
maksevahendajatest klientide teenindamiseks uut krediidiasutust. Hetkel on
tütarettevõte asutamisel, sellele järgneb ettevõtte mehitamine,
kapitaliseerimine ja krediidiasutuse tegevusloa taotlemine.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul võimaldavad ettevõttesisesed muudatused
erinevaid strateegilisi ärisuundi kiiresti edasi arendada. "Soovime LHV
pikaajalist kasumliku kasvu eesmärki saavutada lisaks Eestile ka rahvusvaheliste
turgude kaudu. Meie Ühendkuningriigi äritegevus rahvusvaheliste maksevahendajate
teenindamisel on kasvav ja kasumlik. Väljakujunemata konkurentsiga,
tehnoloogiliselt nõudlik ning uue põlvkonna finantstehnoloogia ärimudelitele
keskenduv ärisuund nõuab tugevat fookust, aga toob kaasa ka kõrge ärimahtude
suurenemise potentsiaali. Selle ärisuuna eraldamine iseseisvaks
krediidiasutuseks loob väärtust nii klientidele kui ka LHV investoritele.
Mul on hea meel, et Erki Kilu näol on meil uue panga loomiseks ja juhtimiseks
olemas vajaliku kogemusega juht. Erki Kilu kogemused pangalitsentsi taotlemisel,
tänapäevase ja tehnoloogiliselt võimeka organisatsiooni ülesehitamisel ning
kasvava ja tugevate tulemustega panga senisel juhtimisel loovad head eelduseks
õnnestumiseks ka Ühendkuningriigis.
Teisalt saab ka LHV Pank parima võimaliku tegevjuhi, arvestades Kadri Kiiseli
kogemusi LHV jaepanganduse valdkonna ning eraldiseisvalt väikefinantseerimisele
keskenduva LHV Finance'i juhtimisel, seniseid tegevusi oluliste projektide
vedamisel ning keskendumist parimale kliendi rahulolule. Kadri juhtimisel jätkab
pank pikaajalist klientide arvu ja ärimahtude kasumlikku kasvatamist ning
klientidele parima teeninduse ja pideva innovatsiooni pakkumist," ütles Madis
Toomsalu.

Erki Kilu on juhtinud AS-i LHV Pank juhatuse esimehena alates selle loomisest
2008. aastal. Ta on AS-i LHV Finance nõukogu esimees, AS-i LHV Varahaldus ja AS-
i LHV Kindlustus nõukogu liige ning Eesti Pangaliidu juhatuse liige. 2001.
aastal omandas ta Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ärijuhtimise magistri
kutsekraadi ja 2018. aastal arvutiteaduse instituudis tehnikateaduse
magistrikraadi. Erki Kilule kuulub 100 036 AS-i LHV Group aktsiat. Erki Kilul on
võimalik omandada 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest
kokku 87 214 AS-i LHV Group aktsiat.

"Kahe aastaga oleme LHV Panga Ühendkuningriigi filiaali klientide hulga
kasvatanud 130 maksevahendajast kliendini, kellel on omakorda rohkem kui 10
miljonit lõppklienti üle maailma. Tegemist on eesrindlike ja juhtivate
tehnoloogiaettevõtetega, kes ootavad oma panganduspartnerilt viimase sõna
digitaalseid lahendusi, rahvusvahelist tegutsemist ja adekvaatset riskide
juhtimist makseteenuste pakkumisel. Oleme kogu Euroopa panganduses unikaalses
positsioonis, kus saame pakkuda rahvusvahelistele klientidele korraga nii
reaalajas euro- kui ka naelamakseid, olles ise nende maksesüsteemide otseliige.
Mul on hea meel, et meie Ühendkuningriigi filiaalil on juba tugev meeskond ja
filiaal tegutseb kasumlikult.
Uue panga loomine Ühendkuningriigis ning rahvusvahelise äritegevuse eraldamine
LHV Pangast nii organisatsiooniliselt kui ka tehnoloogiliselt ja selle jätkuvalt
kiire edasi arendamine esitavad piisavalt suuri väljakutseid, kuid eeldavad oma
ajamahukuse tõttu ka täielikku pühendumist vaid nendele teemadele.
Pangalitsentsi saamine Ühendkuningriigis võib võtta aega paar aastat, arvestades
olukorda majanduses, liikumispiiranguid ja Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa
Liidust. Uue panga loomise ja ülesehitamise muudab unikaalseks, et seda on
võimalik teha taaskord LHV nime all. Uus pank kannab edasi LHV kultuuri ning
sünergia Eestis ja Ühendkuningriigis tegutsevate LHV pankade vahel saab olema
kindlasti suur," ütles Erki Kilu.

Kadri Kiisel on alates 2018. aastast juhtinud juhatuse liikmena AS-i LHV Pank
jaepanganduse valdkonda, samuti juhatajana AS-i LHV Finance. Kiisel töötas
alates 2011. aastast LHV Panga Tallinna kontori juhatajana ja alates 2017.
aastast oli ta LHV Panga kontorite juht. Kadri Kiisel on omandanud Tartu
Ülikooli magistrikraadi finantsjuhtimise erialal. Kadri Kiisel ei kuulu teiste
äriühingute juhtorganitesse. Kadri Kiiselile kuulub 2094 AS-i LHV Groupi aktsiat
ja tal on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest
kokku saada 39 826 AS-i LHV Group aktsiat.

"LHV Pangal on olnud kiire ja muljetavaldav kasv ning oleme jõudnud
igapäevapanganduses kolme suurima panga hulka. Meil on täna juba üle 240 000
kliendi üle kogu Eesti, kes saavad pangateenuseid mugavalt kasutada kodust
lahkumata. Soovin, et pank jätkaks kiiret kasvu, kuid kvaliteedis järeleandmisi
ei tohi teha. Keskendume ka edaspidi klientidele parima pangakogemuse
pakkumisele ja leiame võimalusi nende üllatamiseks. LHV on ainulaadne
organisatsioon ja mul on olnud suur rõõm töötada nii kõrgelt motiveeritud ja
tugeva missioonitundega meeskonnas. Sellise meeskonnaga ei ole ükski väljakutse
liiga suur," ütles Kadri Kiisel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
500 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 240 000 kliendi ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on üle 184 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal
pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste
ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve
maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)