Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 16 nov 2020 17:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Mittekonverteeritavate võlakirjade märkimise tulemused
Tekst
AS  Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et 22. mail 2020
väljakuulutatud mittekonverteeritavate  võlakirjade  (edaspidi  Võlakirjad)
suunatud emissiooni teine märkimisperiood lõppes 13. novembril 2020.

Pro Kapitali juhatus on otsustanud teisel märkimisperioodil märgitud Võlakirjade
jaotuse  järgnevalt:

 1. Pro Kapital emiteerib  187 502 Võlakirja nominaalväärtuses EUR 525 005,60
  eurot;
 2. Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
 3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse
  kaks korda aastas;
 4. Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate
  võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 20. novembril
  2020;
 5. Teisel märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on
  planeeritud 27. november 2020 ning emissioon toimub teisel märkimisperioodil
  punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile on üle kantud samas
  koguses konverteeritavaid võlakirju;
 6. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
 7. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
 8. Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
 9. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ
  Tallinn võlakirjade nimekirjas.

Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade teise
märkimise tulemuste osas: "Meil on hea meel, et suunatud pakkumisel saime teisel
märkimisperioodil veel osa meie konverteeritavatest võlakirjadest
refinantseeritud uute mittekonverteeritavate Võlakirjade emiteerimisega. Kahjuks
jäi osa märkimist pankade tehniliste tõrgete taha, vaatamata märkimisperioodi
kahekordsele pikendamisele. Kuna meie investorid on jätkuvalt huvitatud meie
ettevõttesse investeerimisest, siis tõenäoliselt tuleb veel selle aasta sees ka
kolmas märkimisperiood. ".

Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide
7.6. ja 7.7. kohaselt.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)