Teate vaade
Ettevõte Resbud SE
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 12 nov 2020 22:22:43 +0200
Keeleversioonid
Keel English
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri Information regarding extending of the share subscription. Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji.
Tekst
[English version]

legal basis – art. 17 MAR

The Management Board of RESBUD SE seated in Tallinn informs, that on 28 October 2020 the subscription of the company’s shares, started on the basis of the resolution of Annual General Meeting held 7 September 2020, has been completed. At the date of subscription end, no one has subscribed for company’s shares. The Management Board at the basis of authorization included in issuance resolution on 12 November 2020, adopted a resolution on the extension of the share subscription period. According to the resolution of the Management Board, the subscription shall be extended until the end of 2020. The number of issued shares was limited by the Management Board to 218,520,263 shares.

This report updates the information included in report 28/2020 of 29 October 2020.

[Polish version]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28 października 2020 roku zakończyła się subskrypcja akcji Spółki, rozpoczęta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2020 roku. Na dzień zakończenia subskrypcji, nie dokonano żadnych zapisów na akcje Spółki. Zarząd zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale emisyjnej w dniu 12 listopada 2020 roku, powziął uchwałę dotyczącą przedłużenia okresu subskrypcji akcji. Zgodnie z uchwałą Zarządu subskrypcja zostaje przedłużona do końca 2020 roku. Ilość emitowanych akcji została ograniczona przez Zarząd do 218.520.263 sztuk akcji.

Niniejszy raport stanowi aktualizację informacji zawartych w raporcie 28/2020 z dnia 29 października 2020 roku.

Jarosław Gerard Podolski - Member of the Management Board/Członek Zarządu