Teate vaade
Ettevõte Resbud SE
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 13 okt 2020 23:32:19 +0300
Manused
RESBUD_SF_PL_2019.pdf
Keeleversioonid
Keel English
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report. Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok.
Tekst
[English version]
legal basis – art. 17 MAR
The Management Board of RESBUD SE, registered seat in Tallinn informs, that on 13 October 2020 a translation into Polish of the annual report for 2019 was made. The translation of the 2019 annual report is attached to this report. The translation was also placed on the issuer's website.

[Polish version]

Zarząd RESBUD SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 13 października 2020 roku sporządzone zostało tłumaczenie na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Tłumaczenie raportu okresowego za 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego raportu. Tłumaczenie zostało również umieszczone na stronie internetowej emitenta.

Jarosław Gerard Podolski  – Member of the Management Board/Członek Zarządu