Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 okt 2020 16:30:00 +0300
Manused
TallinnaKa-10004319061-en.pdf
TallinnaKa-10004319063-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2020. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Segmendid (EURm)     Q3/20  Q3/19   yoy  9m/20  9m/19    yoy
----------------------------------------------------------------------------
 Supermarketid      134,5  117,6  14,4%  381,0  346,4   10,0%

 Kaubamaja         21,6  23,6  -8,3%  58,6  70,8  -17,3%

 Autokaubandus       34,7  34,9  -0,5%  92,5  96,9   -4,5%

 Jalatsikaubandus      1,9   2,2  -12,7%   4,8   6,3  -22,6%

 Kinnisvara         1,4   1,5  -0,8%   3,7   4,3  -13,1%
----------------------------------------------------------------------------
 Müügitulud kokku     194,2  179,7   8,1%  540,7  524,6   3,1%
----------------------------------------------------------------------------


 Supermarketid       4,4   6,5  -32,0%  12,0  12,5   -3,8%

 Kaubamaja         0,3   0,7  -63,1%  -0,7   1,2  -160,1%

 Autokaubandus       1,0   1,6  -36,3%   1,8   3,8  -52,6%

 Jalatsikaubandus     -0,4  -0,3  46,0%  -1,6  -0,9   72,2%

 Kinnisvara         2,9   2,7   5,8%   7,5   8,1   -7,6%

 IFRS 16          -0,7  -0,4  92,6%  -1,7  -1,1   49,2%
----------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum kokku   7,4  10,9  -31,7%  17,3  23,5  -26,3%
----------------------------------------------------------------------------

Tallinna  Kaubamaja  Grupi  2020. aasta  kolmanda kvartali konsolideeritud
auditeerimata müügitulu oli 194,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga
võrreldes 8,1%. Esimese üheksa kuu müügitulu oli 540,7 miljonit eurot, kasvades
võrreldes 2019. aasta esimese üheksa kuu tulemusega, mil müügitulu oli 524,6
miljonit eurot, 3,1%. Kontserni 2020. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud
auditeerimata puhaskasum oli 7,4 miljonit eurot, mis jäi ligi kolmandiku võrra
alla eelmise aasta võrreldava perioodi kasumile. Kontserni 2020. aasta üheksa
kuu puhaskasum oli 11,5 miljonit eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi
tulemusele samuti ligi kolmandiku. Maksueelne kasum oli esimesel üheksal kuul
17,3 miljonit eurot, kahanedes aasta varasemaga võrreldes 26,3%. Puhaskasumit
mõjutas dividendimakse, millelt 2020. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 5,8
miljonit eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 6,5 miljonit eurot.

2020. aasta  viimaste  kuude  jaetarbimist  iseloomustas  üllatavalt kiire
taastumine,  kus Eesti jaekaubanduse (v.a mootorsõidukid ja mootorrattad)
müügitulu jooksevhindades peale aprilli ja mai languskuid on näidanud väikest
kasvu. Seejuures on oluliselt muutunud tarbijate käitumine. Linnasüdamete
külastatavus  on  vähenenud liigutades tarbimise rohkem maapiirkondadesse.
Kauplustes püütakse käia harvem, kuid seejuures osta korraga rohkem. Samuti
eelistatakse mõistetavalt ostude sooritamiseks tihemini e-poode. Grupi 2020.
aasta  kolmanda  kvartali  müügitulu kasvas Eesti jaekaubanduse müügitulu
keskmisest  kasvust  kiiremini  eelkõige  2020. aasta  mais omandatud ABC
Supermarkets  ASi supermarketite segmenti lisandud müügitulu tõttu. Grupi
autosegmendi ärimahud kahanesid, kuid väiksemas mahus kui autoturg üldiselt.
Kõige rängemalt avaldas kriis mõju Grupi moekaupade segmentidele, kus väiksema
liikumise  tõttu  on  nõudlus  langenud. Kasumile on lisaks jaekaupluste
viirusetõrje vahendite kuludele avaldanud survet paljude arendustega seotud
ühekordsed kulud. Tööjõukulud kasvasid kolmandas kvartalis 11,8%, seejuures
kasvas töötajate arv laienemiste tõttu 9,7% ning keskmine palk 2,0%.

III  kvartali  suuremateks  arendusprojektideks  olid mai lõpus omandatud
kapluseketi Comarketi kaubamärgi all tegutsevate kaupluste Selver ABC kaubamärgi
alla üleviimise ettevalmistus, ABC KING ja SHU e-poodide avamine. Käimas on
Kulinaaria uue tehase seadistamine ja olemasoleva tehase renoveerimine, mis saab
valmis 2021. aasta alguses. Seejärel jätkab Kulinaaria oma tegevust mõlemas
tootmishoones korraga ning on võtnud turul laienemiseks ja tootmismahtude
kasvatamiseks fookusesse tootearenduse nii uutes kui ka sortimendis olevates
toidukategooriates. Varasemalt on aruandeaasta jooksul viidud läbi mitmeid
arendusi. Märtsis koliti Võrus asuv Selveri kauplus edukalt ümber uude asukohta
Kagukeskuses, kus viimase Selveri kauplusena avati klientidele SelveEkspressi
teenus. Pärnus renoveeris Selver täielikult Suurejõe Selveri ning laiendas
müügipinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. 9. juulil avas Selver uue kaupluse
Saaremaal WOW keskuses, millest sai Selverite keti 54. kauplus. Aasta viimases
kvartalis on kavas renoveerida Mustakivi Selveri Tallinnas ning alustada
Comarketi kaupluste üleviimist Selver ABC kaubamärgi alla. Jätkuvalt on Grupi
tähelepanu  suunatud e-kaubanduse arendamisele ning klientide ostumugavuse
kasvatamisele.

Selverid

Supermarketite  ärisegmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu konsolideeritud
müügitulu oli 381,0 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 10,0%.
Arvestamata lisandunud ABC Supermarketi kauplusi, kujunes segmendi kasvuks
4,5%. III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 134,5 miljonit eurot, kasvades
aasta varasema perioodiga võrrelduna 14,4%. Selveri kauplustest tehti 2020.
aasta esimese üheksa kuuga 29,9 miljonit ostu, mis oli baasaastast 1,3% madalam.
Ostude arvu langus on mõjutatud kevadel kehtestatud eriolukorrast, mil kliendid
külastasid kauplusi harvemini, vastukaaluks kasvas keskmine ost.

2020. aasta III kvartalis olid nii maksueelne kasum kui ka puhaskasum 4,4
miljonit eurot, langedes aasta varasema perioodiga võrreldes 2,1 miljonit eurot.
Üheksa kuu Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 12,0
miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,5 miljonit eurot. Üheksa
kuu puhaskasum oli 9,9 miljonit eurot, kasvades võrrelduna eelmise aastaga 1,4
miljonit  eurot.  Puhaskasumi  ja  tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb
dividendidelt makstud tulumaksult - 2020. aastal oli dividendide tulumaks 1,8
miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Kogu Supermarketite kasum on
teenitud  Eestis.  Alates 1. juunist 2020 sisaldavad Supermarketi segmendi
tulemused ABC Supermarketsi tulemusi.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud müügitulu kasv, igapäevaste protsesside
efektiivistamiseks tehtud investeeringud ning aasta alguses pehmematest ilmadest
tingitud  sääst  halduskuludes. I kvartalis laienes SelveEkspressi teenus
kõikidesse  Selveritesse, mis on võimaldanud hoida aasta alguses püsinud
palgasurve   tingimustes  tööjõuefektiivsust  eelmise  aasta  tasemel.
Majandustulemustele avaldasid mõju COVID viirusest tingitud kulutused klientide
ning oma töötajate kaitseks. COVID viiruse mõjud kandusid vähemal määral edasi
ka III kvatalisse, mil kliendid külastasid kauplusi harvemini, kuid ostsid
korraga enam. II kvartalis omandas Selver ABC Supermarketsi kaupluseketi,
millega parandab tänu laiemale kaupluste võrgustikule oma teenuse kättesaadavust
ning suurendab turuosa. Samas mõjutavad Supermarketite majandustulemust ABC
Supermarketsi ostutehinguga seotud ühekordsed kulud. Käesoleval aastal on Selver
põhjalikult renoveerinud Suurejõe Selveri Pärnus ja Merimetsa Selveri Tallinnas.
Mõlemad kauplused olid renoveerimistööde ajal klientidele suletud. Laiendatud on
müügipinda Haapsalus, Rannarootsi Selveris. Võrus kolis Selver uuele pinnale
Kagukeskusesse. Juulis avas Selver uue kaupluse Saaremaal, WOW keskuses.
Kriisiolukorrast tulenevalt oli II kvartalis ajutiselt suletud Sepapaja Selver
ning Puhvet Kadaka Selveris. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida
Mustakivi Selveri Tallinnas ning alustada Comarketi kaubamärgi all tegutsevate
kaupluste viimist Selver ABC kaubamärgi alla. Esimese üheksa kuu tulemus
sisaldab Kulinaaria uue tehase käivitamiskulusid. Kiirelt on kasvatatud e-
Selveri komplekteerimise ning klientidele kaupade kojuveo mahte. e-Selveri
teeninduspiirkond hõlmab kogu Harju ja Tartumaad, Hiiumaad, Saaremaad, suure osa
Pärnumaast ning osa Läänemaast. E-kaubanduse valdkonna arendamine on jätkuvalt
segmendi üheks prioriteediks.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2020. aasta 9 kuu müügitulu oli 58,6 miljonit eurot,
jäädes eelmise aasta samale perioodile alla 17,3%. Kaubamajade 2020. aasta 9 kuu
maksueelne kahjum oli 0,7 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest
nõrgem  1,9 miljoni euro võrra. Kaubamajade 2020. aasta kolmanda kvartali
müügitulu oli 21,6 miljonit eurot, mis jäi aastatagusele võrreldavale perioodile
alla 8,3%. Kaubamajade kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 0,3 miljonit
eurot, mis oli eelmise aasta kolmanda kvartali tulemusest madalam 0,5 miljoni
euro võrra. Kaubamajade müügitulemust mõjutas kahes viimases kvartalis Eesti
Vabariigi Valitsuse poolt Covid-19 viiruse tõttu välja kuulutatud eriolukord,
mille tõttu langesid märtsi keskpaigast ka Kaubamaja külastajate arvud. 27.
märtsil suleti Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusel kõik kaubanduskeskused ning
nii sulges ka Kaubamaja kõik tööstuskaupade maailmad nii Tallinnas kui ka Tartus
ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamajad taasavati 11. mail. Märgata on
muutusi  klientide ostukäitumises. Hinnatakse veelgi enam kvaliteeti ning
otsitakse ja ostetakse just selliseid tooteid. Moekaupade oste tehes ollakse
pisut tagasihoidlikumad, kuid kodukaupade müük on olnud päris hea. Tallinna
Kaubamaja Kodumaailm sai sügiseks uue ilme ning ka see on müüke positiivselt
mõjutanud. Samas on Kaubamaja kesklinna asukoha tõttu tuntavalt mõjutatud
turistide arvu olulisest langusest, kesklinna kontorites töötavate inimeste ja
kesklinna üldise külastatavuse vähenemisest eriti just suveperioodil, mis
omakorda on mõjutanud negatiivselt kolmanda kvartali müügitulemust. Kaubamaja e-
poe käibed on peale kriisi mitmekordistunud, kuid see ei ole kompenseerinud
füüsiliste müügimajade müükide langust.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2020. aasta kolmanda
kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, kasvades 2019. aasta sama perioodiga
võrreldes 12,3%. Kolmandas kvartalis oli kasum 0,03 miljonit eurot, mis oli
2019. aasta võrreldava perioodi tulemusest parem 0,05 miljonit eurot. Kolmanda
kvartali tulemust mõjutasid positiivselt jätkuv e-poe müügitulu kasv, klientide
poolt  hästi  vastu  võetud  sortimendiuuendused ja õnnestunud muudatused
turunduskampaaniates. 2020. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 3,3 miljonit
eurot, mis on 2019. aasta sama perioodiga võrreldes väiksem 1,0%. 2020. aasta
esimese üheksa kuu kasum oli 0,02 miljonit eurot, mis oli 2019. aasta võrreldava
perioodi tulemusest parem 0,22 miljonit eurot.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu müügitulu oli 92,5 miljonit
eurot, mis oli 4,5% madalam eelmise aasta sama perioodi müügitulust. Sealhulgas
vähenes KIAde müügitulu 29,1%. Kolmanda kvartali 34,7 miljoni euro suurune
müügitulu jäi aasta varasemale alla 0,5%, sealhulgas langes KIAde müügitulu
27,3%. Üheksa kuu jooksul müüdi kokku 3 895 uut sõidukit, sellest kolmandas
kvartalis 1 482 sõidukit. Segmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu puhaskasum oli
1,2 miljonit eurot, olles seega väiksem 2,0 miljoni euro võrra aasta varasemast
sama perioodi kasumist. Segmendi 2020. aasta üheksa kuu maksueelne kasum oli
1,8 miljonit eurot, jäädes 2019. aasta esimese üheksa kuu kasumist 2,0 miljoni
euro võrra väiksemaks. 2020. aasta kolmanda kvartali maksueelne kasum oli 1,0
miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 0,6 miljonit eurot
väiksem.

Kolmandas  kvartalis  langes müügitulu ja ärikasum eelkõige koroonakriisi
põhjustatud tootjatehaste tarneprobleemide tõttu. Grupi autosegmendi müüdavate
brändide  maaletoojatel  esines  probleeme uute autode tarne ja piiratud
laoseisuga. Samas oli ka ostjaid vähem ning seega olid nõudlus ja pakkumine
tasakaalus. Kõik esindused olid avatud ja töötasid tavapärastel tingimustel.
Uute autode müügis on näha muutus tarbijakäitumises, kus tavapärane klient ja
väikeostja  on  asendunud suurklientide ning riigihangetega ja kus Grupi
autosegmendi tegevus on osutunud edukaks. Järelteeninduse mahud ei ole oluliselt
langenud. Endiselt on käivitusfaasis Verte Auto uus Riias asuv Shkoda esindus,
mis näitab igakuist kasvutrendi.

Jalatsikaubandus

Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2020. aasta üheksa kuu perioodil 4,8
miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga vähenes sama perioodi müügitulu
22,6%. Kolmandas kvartalis oli segmendi müügitulu 1,9 miljonit eurot, mis on
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,7% vähem. 2020. aasta üheksa kuu
kahjum oli 1,6 miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli
0,9 miljon eurot. Kolmanda kvartali kahjumiks oli 0,4 miljonit eurot, mis on
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,1 miljoni euro võrra nõrgem tulemus.
Kolmanda kvartali müügitulu mõjutasid Covid-19 viiruse levikuga kehtestatud
eriolukorra  ning  kaubanduskeskuste sulgemisest tingitud jätkuvad sügavad
allahindlused kevadhooaja varude realiseerimisel. Septembris suleti Haapsalu SHU
kauplus  ja  Jõhvi  SHU  kauplus koliti perspektiivsemale asukohale äsja
renoveeritud Jewe keskuses. Arvestades tarbijakäitumise muutusi ja e-kaubanduse
arengut, avati klientidele septembri keskel ABC KING ja SHU e-poed.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu grupiväline müügitulu oli
3,7 miljonit eurot. Müügitulu vähenes möödunud aastaga võrreldes 13,1%. Segmendi
III kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu vähenes
võrdlusperioodil 0,8%. Kinnisvarade segmendi 2020. aasta esimese üheksa kuu
maksueelseks kasumiks kujunes 7,5 miljonit eurot. Kasum langes võrdlusperioodiga
7,6%. Segmendi III kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,9 miljonit eurot,
mis on 5,8% suurem kui möödunud aasta samal perioodil.

Segmendi III kvartali müügitulu ja kasum taastusid kiiresti. Kinnisvarade
segmendi üheksa kuu müügitulemuste languses kajastub Vabariigi Valitsuse poolt
välja kuulutatud eriolukorra ja kaubanduskeskustes viibimise keelu perioodil
tehtud üürialanduste mõju. Tartu Kaubamaja keskus ja Viimsi keskus olid suures
osas suletud kuni 10. maini. Keskustes olid avatud toidu-, telekommunikatsiooni
ja eraldi sissepääsuga kauplused. Toitlustusasutused olid avatud ainult kaasa
müügiks. Kõige tugevamalt mõjutas liikumisvabaduse piirangu periood Tartu
Kaubamaja keskust, kus keskuse külastatavus langes kaubanduskeskuste sulgemisel
üle 80%. Viimsi Keskuse külastatavus langes samal perioodil pea 40%. Viimsi
Keskuse eriolukorra mõjust taastumine on toimunud võrreldes Tartu Kaubamaja
keskusega mõnevõrra kiiremini. Segmendisiseselt parandas kõige enam oma tulemust
Läti kinnisvaraettevõte, kus möödunud aasta lõpus valmis Riias Shkoda ja
kasutatud  autode  müügisalong.  Koroonaepideemia  järellainetus  mõjutab
kaubandusüürituru  tulemusi  veel  vähemalt 2020. aasta lõpuni. Tulenevalt
epideemia majandusliku mõju määramatusest korrigeeritakse jooksvalt tulevaste
arendustööde mahtu ja ajakava.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
                              30.09.2020 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja pangakontod                     22 700   40 629

 Nõuded ja ettemaksed                     14 955   16 904

 Varud                            76 197   78 305
-------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       113 852  135 838
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara

 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed                275    114

 Sidusettevõtjad                        1 892   1 721

 Kinnisvarainvesteeringud                   60 641   60 458

 Materiaalne põhivara                    378 636  319 192

 Immateriaalne põhivara                    21 235   4 990
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       462 679  386 475
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         576 531  522 313
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                        23 465   46 448

 Võlad ja ettemaksed                     90 995   89 831
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                114 460  136 279
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                       252 096  157 876

 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
 perioodide tulud                        362    322
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                252 458  158 198
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      366 918  294 477
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital

 Aktsiakapital                        16 292   16 292

 Kohustuslik reservkapital                   2 603   2 603

 Ümberhindluse reserv                     91 927   93 496

 Konverteerimiserinevused                    -149    -149

 Jaotamata kasum                       98 940  115 594
-------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      209 613  227 836
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               576 531  522 313
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
               III kvartal  III kvartal
                2020      2019   9 kuud 2020 9 kuud 2019
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu            194 181    179 683   540 685   524 609

 Muud äritulud            316      285     976     682 Müüdud kaubad, kasutatud
 materjalid ja teenused     -146 012    -133 804  -409 104  -393 038

 Mitmesugused
 tegevuskulud          -11 216     -9 657   -31 362   -30 482

 Tööjõukulud           -19 139    -17 120   -55 285   -52 665

 Põhivara kulum ja
 väärtuse langus         -9 387     -7 728   -25 249   -23 058

 Muud ärikulud           -157      -71    -534    -482
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum             8 586     11 588   20 127   25 566
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud             1       1      1      1

 Finantskulud           -1 204      -749   -2 967   -2 215

 Kasum sidusettevõtja
 aktsiatelt              57       60     171     174
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne
 tulumaksustamist         7 440     10 900   17 332   23 526
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks               -1       0   -5 823   -6 453
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 puhaskasum            7 439     10 900   11 509   17 073
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjed, mida ei
 klassifitseerita
 edaspidi ümber
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi muu
 koondkasum /(-kahjum)
 kokku                 0       0      0      0
-------------------------------------------------------------------------------
 ARUANDEPERIOODI
 KOONDKASUM            7 439     10 900   11 509   17 073
-------------------------------------------------------------------------------

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000