Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 12 okt 2020 15:06:21 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ehitusleping Eestis (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised Harjumaal)
Tekst
12. oktoobril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus
Eesti ja AS Saku Maja vahel leping ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste
uuendamiseks Saku vallas Harjumaal.

Lepingu raames laiendatakse ja osaliselt rekonstrueeritakse Männiku
reoveepumplat, rekonstrueeritakse osa Männiku ja Tallinna vahelisest
reoveekollektorist ning likvideeritakse Kurtna reoveepuhasti.

Lepingu maksumus on ligikaudu 1 miljon eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde
valmimise tähtaeg on 2021. aasta juulis.

AS  Merko Ehitus Eesti (merko.ee (http://(www.merko.ee/)) on Eesti juhtiv
ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse
töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel
+372 680 5105.

Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://www.group.merko.ee)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu
oli 327 miljonit eurot.