Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 12 okt 2020 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.09.2020
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.09.2020 oli
16,38 eurot,  suurenedes  septembris  1% võrra.  EPRA  aktsia puhasväärtus
(raamatupidamislik  puhasväärtus  ilma  edasilükkunud tulumaksukohustust ja
intressiderivatiivide  õiglast väärtust arvestamata) oli 30.09.2020 seisuga
17,46 eurot. EPRA NAV suurenes septembri jooksul samuti 1%.

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis septembris fondi ajaloo kõrgeima müügitulu
summas 1 019 tuhat eurot (69 tuhat eurot rohkem kui kuu varem), sisaldades
augustis lisandunud ATEA büroohoone esmakordset üüri täiskuu eest ning ülejäänud
kinnisvarainvesteeringute tavapärast üüritulu pärast Covid-19 mõjust tulenevaid
ajutisi allahindluseid. Fondi konsolideeritud EBITDA oli septembris samuti
ajaloo kõrgeim - 842 tuhat eurot (75 tuhat eurot rohkem kui augustis). Kuivõrd
kogu fondi kaasatud kapital teenib alates septembrist tavapärast üüritulu, on
oluline märkida, et septembri puhas tegevustulu (NOI) oli kokku 974 tuhat eurot,
mis teeks aasta baasil arvestatuna kokku 11 688 tuhat eurot. Arvestades fondi
kinnisvarainvesteeringute õiglast väärtust summas 137 354 tuhat eurot, teeks see
tegelikuks kinnisvarainvesteeringute sisenemistootluseks 8,5% (tegelik NOI /
kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus) .

Selle aasta 9 kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud kokku 7,2
miljonit eurot üüritulu, mis on 26% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ka
fondi konsolideeritud EBITDA on 26% kõrgem kui eelmisel aastal (kokku 6,1 MEUR).
Korrigeeritud  rahavoogu  (EBITDA  miinus  intressikulu  miinus  laenude
põhiosamaksed) on EREFIII sellel aastal teeninud 2,8 MEUR, eelmisel aastal 9
kuuga  2,3 MEUR.  Fond  on  sellel  aastal  maksnud  tagasi pangalaenude
graafikujärgseid põhiosa makseid kogusummas 2,4 miljonit eurot (eelmisel aastal
9 kuu jooksul: 1,8 miljonit eurot), fondi LTV on 51% ning kaalutud keskmine
laenukohustuste  intressimäär  2,2%. Fondi  konsolideeritud  raha jääk oli
30.09.2020 seisuga 4,3 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i tütarettevõte UAB "Saules Miestas" sõlmis
oktoobri alguses ettevõttele kuuluvale kinnistule KFC restoranihoone ehitamiseks
ehituslepingu "?ZhVALGA" UAB-ga.  Ehituslepingu maksumus on 603 tuhat eurot ning
ehitustööde lõppemise tähtaeg järgmise aasta mais. Varasemalt (03.12.2019) on
fond teatanud börsile, et ehitatava restoranihoone osas on sõlmitud üürileping
?APL FRESH FOOD" UAB-ga, kes tegutseb kiirtoidurestoranide keti KFC frantsiisi
alusel ja võtab ehitatava hoone 100%-liselt üürile. KFC restoranihoone on kavas
avada hiljemalt 2021. aasta juunis.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 30.09.2020
seisuga 142,9 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital
69,17 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee