Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 11 okt 2020 22:38:03 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS’i PRFoods 2020/2021. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu esialgne konsolideeritud auditeerimata müügikäive
Tekst
PRFoodsi  2020/2021. aasta  esimese  kvartali  auditeerimata  esialgne
konsolideeritud käive oli 12,74 miljonit eurot langedes eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 34,0% (1kv 2019/2020: 19,32 miljonit eurot), sealhulgas
müügilangus jaekettides 1,2%, HoReCa sektoris 52,2% ja hulgimüügis 60,8%.
Võrreldes eelmise kvartaliga s.o neljanda kvartaliga eelmisel majandusaastal
langes käive 15,7% (4kv 2019/2020: 15,11 miljonit eurot), sealhulgas langes müük
jaekettides ja hulgimüügi sektoris vastavalt 19,6% ja 35,0%, kusjuures HoReCa
sektoris müük kasvas 37,7%.

Indrek Kasela, PRFoods AS juhataja kommentaar:
?Koroona mõju jätkub kalasektoris ning nagu ka eelmises teates märkisime, et
HoReCa sektor, mis moodustab kogu lõhe- ja forellikaubandusest ca 1/3 nii
globaalselt kui regionaalselt, ei taastu järgneva 12 kuu jooksul endisele
tasemele. Teatud määral korvab seda jaemüük, kuid mitte piisavalt. See on
tekitanud olukorra, kus turul on liialt nii toorainet kui tootmiskapasiteeti,
mis sunnib paljusid tootjaid hindu langetama. Eelmises kvartalis loobusime
suures osas värske kala vahendusest Soomes, sest see seoks liiga palju meie
käibekapitali olukorras, kus turunõudlus on ebakindel ning kala vahenduse
marginaal väga madal. Kuigi juuni-juuli oli näha elavnemist on viiruse teise
laine saabumine pannud juba augustist mitmetes riikides täiendavad piirangud
HoReCa sektorile. Õnneks on näha, et Aasia toibub kiiremini kui ülejäänud maailm
ning  positiivse märgina oleme suutnud kvartali lõpust taastada ekspordi
Jaapanisse. Käesoleval aastal näeme kahanemist Soome turul, kasvu Baltikumis,
eriti Eestis, kus oleme saavutanud lühikese ajaga märkimisväärse turuosa. John
Ross Jr on suutnud väga hästi kriisis vastu pidada ning hoidnud oma kasumlikkust
ning lõpptoodete hindu hoolimata mõningasest käibelangusest. Probleemsem on
olukord Soomes, kus jaekaubandus on koondunud kahe suurema jaeketi kätte ning
valdav osa kalaturust on private label tooted.  Oluline osa Soome käibe
vähenemisest on tingitud hulgimüügi ehk värske kala vahenduse ning samuti
müügihindade langusest, kuna ka tooraine hind on langenud - see on iseloomulik
turule, kus on väga suur private label toodete osakaal. Kindlasti vaatame
kriitiliselt üle kontserni kulubaasi, et olla vastavuses vähenenud käibega ning
vähendame Soome osakaalu oma käibes ja kuludes."

Majandusaasta esimeses kvartalis langes käive kõikide tooterühmade lõikes
võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga. Värske kala ja kalafilee
tooterühma, mis moodustas tooteportfellist 32,4% (1kv 2019/2020: 41,8%), käive
langes pea poole võrra võrreldes eelmise majandusaasta esimese kvartaliga.
Suitsutatud  toodete,  mis  moodustasid  kogumüügist  pea  poole  (1kv
2019/2020: 42,0%), müügikäive vähenes majandusaastate võrdluses 22,3%.

+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR|1kv 20/21|1kv 19/20|Muutus, EUR|Muutus, %|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Värske kala ja kalafilee   |   4,12|   8,07|   -3,95|  -48,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Suitsutatud tooted      |   6,30|   8,11|   -1,81|  -22,3%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muud kalatooted       |   2,31|   3,11|   -0,81|  -25,9%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muu käive          |   0,01|   0,02|   -0,01|  -59,7%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Kokku            |  12,74|  19,32|   -6,57|  -34,0%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+

Kliendigruppide lõikes oli esimeses kvartalis müügilangus jaekettides 1,2%,
HoReCa ja hulgimüügi sektoris oli müügi vähenemine vastavalt 52,2% ja 60,8%.
Jaekettide  osakaal kogumüügist moodustas majandusaasta esimeses kvartalis
peaaegu 60% ning HoReCa ja hulgimüük kumbki ca 20%. Eelmise majandusaasta
esimeses kvartalis olid osakaalud vastavalt 41,3%, 24,1% ja 33,1%.

+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|1kv 20/21|1kv 19/20|Muutus, EUR|Muutus, %|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Jaeketid           |   7,43|   7,52|   -0,09|  -1,2%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Hulgimüük          |   2,40|   6,14|   -3,74|  -60,8%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|HoReCa            |   2,49|   5,20|   -2,72|  -52,2%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Muu käive          |   0,42|   0,45|   -0,03|  -6,7%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+
|Kokku            |  12,74|  19,32|   -6,57|  -34,0%|
+-----------------------------+---------+---------+-----------+---------+

Kolme suurema sihtturu käive majandusaasta esimeses kvartalis oli 11,25 miljonit
eurot ja see moodustas 88,3% kogukäibest võrreldes eelmise aasta sama perioodi
käibega 17,38 miljonit eurot ja osakaaluga 90,0%. Muudest riikidest on jätkuvalt
kõige suurema osakaaluga müük Lätti.

+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Käive riigiti, mln EUR | 1kv 20/21 | 1kv 19/20 | Muutus, EUR | Muutus, % |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Soome         |   7,83 |   13,14 |    -5,31 |  -40,4% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Suurbritannia     |   2,01 |   2,79 |    -0,77 |  -27,7% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Eesti         |   1,41 |   1,46 |    -0,05 |   -3,4% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Läti          |   0,51 |   0,69 |    -0,18 |  -26,5% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Muud riigid      |   0,98 |   1,24 |    -0,26 |  -20,9% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+
| Kokku         |   12,74 |   19,32 |    -6,57 |  -34,0% |
+------------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee