Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 sept 2020 08:00:00 +0300
Manused
ASLHV-10004173301-en.pdf
ASLHV-10004173303-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi tulemused augustis 2020
Tekst
AS LHV Group teenis augustis 4,3 miljonit eurot puhaskasumit, sh teenis AS LHV
Pank 4,1 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot.

Augustis jätkas LHV aktiivselt ärimahtude kasvatamisega ja see paistis eelkõige
silma hulga uute klientide lisandumisest. Pangaga liitus enam kui 3500 uut
klienti ning Varahaldus sai juurde ligi 1300 aktiivset pensionikogujat. Lisaks
klientide aktiivsusele mõjutasid kuutulemust vähenenud kulud ja laenude
allahindlused, samuti fondide tulemuslikkus, näiteks on LHV pensionifond
Roheline olnud viimastel kuudel Eesti aktiivselt juhitud fondidest tootlikuim.

Eeldatust parema majanduskonjunktuuri tulemusel edestab LHV kevadist
finantsplaani nii hoiuste-, laenu- kui ka fondide mahu osas. Puhaskasumi
arvestuses edestab ettevõte finantsplaani 8,0 miljoni euro võrra. Finantsplaani
uuendamine otsustatakse oktoobri alguses, kui hakkavad lõppema esimesed kevadel
antud maksepuhkused

Hoiused kasvasid kuuga 65 miljoni euro võrra, seda vaatamata kallimate
hoiuseplatvormidega kaasatud hoiuste vähenemisele 39 miljoni euro võrra.
Laenuportfell suurenes augustis 11 miljoni euro võrra, sellest enamiku moodustas
jaelaenude kasv. Laenuportfelli kasvu mõjutas tavapärasest aktiivsem
klientidepoolne laenude tagasimaksmine. Varahalduse juhitud fondide maht kasvas
kuuga 27 miljoni euro võrra. Rekordiline oli ületoodud osakute summa.

Augustis avalikustasime kavatsuse kaasata septembris allutatud võlakirjade kaudu
25-35 miljonit eurot uut kapitali. LHV on jätkamas hoogsalt ja pakub klientidele
lisaväärtust pakkuvaid teenuseid. Augustis pandi rõhku brändi tutvustamisele
reklaamikampaaniaga. Lisandusid esimese pangana virtuaalse ISIC-kaardi pakkumine
õppuritele, samas ka kontaktivaba makse võimalus Fitbiti ja Garmini seadmete
kasutajatele.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=NMr9Bg8SALcRy4d-
w2h650gTgJzZ5B_DvbqsKHT9djPd_47pfG9pDuEtd0Rp0YKpJVlmThp6RYqUxGBZr8sVaIqjtr2O-
GZJcHySPpWBBe7B1NHpphvN-
PIsFOrOJXFvv38GLlaUXbYLgVX6vhkKa3lqHNdEA_hzLr6UxpsyThtwT_X78NfpKG1BE_sFwcs-
K9JxRM3XgyL2b9ASo9v952svtUpLWq-
flZEL1I_lgb21WnxFGasbOD02yB7rl3UapqBHZNvhGxjPW2XVnlX4SqJAH7C-
hjmdwbGikfns25NXLuwt-KmY4HA9x4dUpQOi).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab
rohkem kui 480 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 231 000 kliendi ja LHV
hallatavatel pensionifondidel on üle 182 000 aktiivse kliendi. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)