Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 31 aug 2020 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus
Tekst
United Utilities (Tallinn) B.V. määras AS-i Tallinna Vesi nõukogusse uue liikme,
kelleks on Thomas Wright Lissett. Tema volitused ettevõtte nõukogus kehtivad
1.09.2020-1.09.2022.

Thomas Wright Lissett vahetab välja Keith Hasletti, kelle volitused nõukogu
liikmena lõppevad 31.08.2020. Haslett määrati esmakordselt nõukogu liikmeks
22.01.2018. Ettevõte tänab Keith Hasletti tema panuse eest nõukogu töösse.

Thomas Wright Lissett on töötanud vee-ettevõtluse erinevates tootmis- ja
äriarendusega seotud rollides 16 aastat. Täna töötab Thomas Wright Lissett
United Utilities-i bioressursside ja energiateenuste direktorina. Lissettil on
loodusteaduste bakalaureuse- ja magistrikraad geograafia erialal. Ta ei oma AS-i
Tallinna Vesi aktsiaid.

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee