Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 juuli 2020 18:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluses peab maakohus uuesti otsustama ekspertide määramise üle
Tekst
3. aprillil 2020 teatas AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) oma tütarettevõtte
AS-i Tallinna Moekombinaat saneerimismenetluse algatamisest. 15. juunil 2020
avaldas Pro Kapital, et kohus on määranud kava hindama eksperdid, kes peavad
esitama oma arvamuse saneerimiskava osas hiljemalt 22. juuliks 2020 ning kohus
otsustab kava kinnitamise hiljemalt 10. augustiks 2020.

Tallinna  Ringkonnakohus on otsustanud maakohtu määruse seoses ekspertide
määramisega tühistada tulenevalt protseduurilistest küsimustest. Ringkonnakohus
ei tuvastanud, et maakohus oleks eksperdid määranud ebaõigesti, kuid leidis, et
maakohus oleks pidanud mõningaid ekspertmenetluse algatamise eeldusi rohkem
analüüsima ja põhjendama. Seetõttu on ringkonnakohus saatnud asja maakohtule
tagasi uueks otsustamiseks. Maakohus peab kaaluma ringkonnakohtu poolt esile
toodud küsimusi ja seejärel uuesti otsustama, kas ekspertmenetluse algatamise
eeldused on täidetud või mitte. Eksperdid on oma arvamused seoses AS-i Tallinna
Moekombinaat saneerimiskavaga kohtule juba esitanud ning toetavad saneerimiskava
kinnitamist.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee