Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 29 juuli 2020 19:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi võlakirjaomanikud kiitsid võlakirjatingimuste ajutise muudatuse heaks
Tekst
Baltic  Horizon  Fund  taotles  6. juulil  2020 avaldatud  kirjaliku
hääletusprotsessiga ajutist omakapitali suhtarvu puudutava finantskinnituse
alandamist võlakirjade tingimustes (Tingimused) seoses Baltic Horizon Fondi 50
miljoni euro väärtuses emiteeritud 5-aastase tähtajaga tagamata võlakirjadega,
mille  lunastustähtaeg  on  2023. aastal  (ISIN EE3300111467; Võlakirjad).
Kirjalikus hääletusprotsessist olid õigustatud osa võtma investorid, kelle
nimele oli Nasdaq CSD SE poolt peetavas registris registreeritud Võlakirju 3.
juuli 2020 seisuga (Investorid). Vastava teate saatis Investoritele 6. juulil
2020 võlakirjaomanikke esindav agent Intertrust (Sweden) AB (Agent).

Kokku osalesid Tingimuste muutmise kirjalikus hääletusprotsessis Investorid,
kellele kuuluvate Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 31,202 miljonit eurot,
mis on 62,40% kõigi hääleõiguslike Võlakirjade nimiväärtusest. Seega saavutati
otsuse kirjalikuks vastuvõtmiseks vajalik kvoorum.

Hääletuses osalenud Investorite hulgast hääletasid Investorid, kellele kuuluvate
Võlakirjade nimiväärtus moodustas kokku 21,33 miljonit eurot, mis moodustab
68,36 % kõigi hääletuses osalenud Võlakirjade nimiväärtusest, alljärgneva otsuse
poolt:

 1. muuta Tingimuste punktis 11.3.1(a) sätestatud kohustust kuni
  31.juulini 2021 ning sõnastada see järgmiselt:

    a. Grupi Omakapitali suhtarv on kakskümmend viis (25) protsenti või kõrgem;
(Tingimustes inglise keeles: (a) the Equity Ratio of the Group is twenty five
(25) per cent. or greater;)

 1. 1.augustil 2021 muutub punkti 11.3.1(a) sõnastus automaatselt ning
  taastatakse selle algne sõnastus nagu sätestatud algsetes Tingimustes, s.o:

 a. Grupi Omakapitali suhtarv on kolmkümmend viis (35) protsenti või kõrgem.
  (Tingimustes inglise keeles: (a) the Equity Ratio of the Group is thirty
  five (35) per cent. or greater.)

Seega  saavutati  kirjaliku  menetluse teel otsuse vastuvõtmiseks vajalik
poolthäälte enamus ja Investorid võtsid otsuse vastu.
Vastuvõetud  otsus  on  vastavalt Tingimuste punktile 14.12 siduv kõigile
Investoritele sõltumata sellest, kas nad osalesid hääletuses, hääletasid otsuse
vastu või jätsid hääletamata.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fondi fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com