Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 juuli 2020 09:02:28 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Vesi 2020. aasta esimese poolaastatootmistulemused
Tekst
2020. aasta esimesel poolaastal saavutas Tallinna Vesi hoolimata ülemaailmsest
Covid-19 kriisist väga head tootmistulemused. Meid rõõmustavad püsivalt head
tulemused nii joogivett kui ka reovett puudutavates näitajates, samuti on heal
tasemel ettevõtte klienditeenindus. Selleks, et piirata koroonaviiruse leviku
võimalikku  mõju,  muutis  ka Tallinna Vesi oma igapäevast töökorraldust
märkimisväärselt, et meie töötajad ja kliendid püsiksid terved ning teenusega
seotud kvaliteedistandardid ja tulemused püsiksid head.

Joogiveeteenuse püsivalt kõrge kvaliteet

Kraanivee kvaliteet oli 2020. aasta teises kvartalis ja ka poolaasta vaates
100%. See tähendab, et kõik võetud proovid vastasid rangetele normidele ja
nõuetele. Kokku võeti esimesesse kuue kuuga 1 539 veeproovi. See tähendab, et
joogivee kvaliteet veevõrgus püsib tänu meie veepuhastusprotsesside efektiivsele
juhtimisele ja ennetavatele hooldustöödele veevõrgus suurepärasel tasemel.

Ka  veeteenuse  katkematust puudutavad näitajad olid väga head. Keskmine
veekatkestus kestis 3 tundi ja 3 minutit, kusjuures 94,6% kõigist katkestustest
mõjutasid kliente vähem kui viie tunni vältel. Need on rõõmustavad näitajad, mis
peegeldavad meie suuri pingutusi tööde võimalikult efektiivsel teostamisel, et
katkestused häiriksid linlaste igapäevatoimetusi minimaalselt.

Lekete tase veevõrgus püsis esimesel kuuel kuul madal (13,9%), kuigi oli
mõnevõrra kõrgem võrreldes eelmise aasta läbi aegade rekordmadala näitajaga.

Keskkonnahoidlik kanalisatsiooniteenus

2020. aasta  esimesel  poolaastal  vastas  Paljassaare reoveepuhastusjaamas
puhastatud reovesi kõigile kehtestatud nõuetele. Puhastusprotsessi tõhususe ja
heitvee kvaliteedi hindamiseks jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama
sisenevas reovees ja sealt väljuvas heitvees. Heitveelabor teostab analüüse
reoveepuhastuse erinevatest etappidest. Saadud info võimaldab meil veelgi
tõhustada jaama puhastusprotsessi ja säilitada heitvee püsivalt head kvaliteeti.

Kanalisatsiooniummistuste arv oli esimese kuue kuu jooksul veerandi võrra
väiksem kui 2019. aasta samal perioodil, vähem oli ka kanalisatsioonitorustike
purunemisi.

Tallinna Vesi jätkab Paljassaare reoveepuhastusjaamas mehaanilise puhastusetapi
rekonstrueerimistöödega.

Tasemel teenindus

Tipptasemel tootmistulemuste kõrval on ettevõte pakkunud jätkuvalt väga head
klienditeeninduse  taset oma klientidele. Oleme seadnud endale selged ja
pinguldavad eesmärgid ning anname klientidele lubadusi nii suhtluse kui ka
probleemide lahendamise kiiruse osas. 2020. aastal ei ole me neid lubadusi
rikkunud. Ka kliendikaebuste arv oli esimesel poolaastal oluliselt väiksem kui
2019. aasta samal perioodil (28 kaebust 2020. aastal ja 81 2019. aastal).

Samuti peame oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või vastuse
küsimustele  võimalikult kiiresti. Selleks mõõdame pöördumistele vastamise
kiirust ja oleme seadnud eesmärgiks, et kõigile vähem keerukatele kirjalikele
kontaktidele vastame hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Vähemalt tund aega enne
katkestuse algust suutsime klientidele toimuvast teada anda 99,2% juhtudest.

 2020. KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED

 Tegevusnäitaja          Ühik 2020 6 kuud 2019 6 kuud 2020 Q2 2019 Q2
-------------------------------------------------------------------------------
 Joogivesi
-------------------------------------------------------------------------------
 Tarbija kraanist võetud vee
 kvaliteediproovide vastavus
 nõuetele              %    100.0%    99.5% 100.0%  99.2%

 Veekadu jaotusvõrgus        %     13.9%    12.2%  12.7%  11.6%

 Keskmine veekatkestuse kestvus
 kinnistu kohta tundides      h     3.05    2.63  3.18  2.67

 Reovesi
-------------------------------------------------------------------------------
 Kanalisatsioonitorustike
 ummistuste arv          Arv     227     302   103   143

 Kanalisatsioonitorustike
 purunemiste arv          Arv      41     59   14   30

 Reovee puhastamise vastavus
 keskkonnanõuetele         %     100%    100%  100%  100%

 Klienditeenindus
---------------------------------------------------+-------------------+-------
 Kaebuste arv           Arv      28|     81   12|   41
                          |          |
 Kliendikontaktide arv vee
 kvaliteedi teemal         Arv     164     172   101   145

 Kliendikontaktide arv veesurve
 teemal              Arv     149     154   87   100

 Kliendikontaktide arv ummistuste
 ja sademevee ära juhtimise kohta Arv     473     542   207   214

 Kirjalike kontaktidele vastamine
 vähemalt 2 tööpäeva jooksul    %    100.0%   100.0% 100.0% 100.0%

 Kliendilubaduste rikkumise
 juhtumid             Arv      0      2    0    2

 Planeerimata veekatkestustest
 teavitamine vähemalt 1 tund enne
 katkestust             %     99.2%    97.7%  99.0%  98.4%

 Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
AS Tallinna Vesi
Tel: (+372) 62 62 275
Eliis.randver@tvesi.ee