Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 juuni 2020 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ro-pax laeva Sailor ost
Tekst
AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Baltic SF VIII Ltd ostis täna Navirail OÜ-lt
ro-pax tüüpi laeva Sailor. Laev on registreeritud Küprose laevaregistris ja
hakkab seilama Eesti lipu all. Laeva üleandmine on plaanitud 9. juulil 2020.

Ro-pax laeva ost tugevdab Tallinki laevastiku kaubaveo võimekust.

Tehingu hind on 8,5 miljonit eurot, tehtud investeering ei ole olulise mõjuga
AS-i Tallink Grupp konsolideeritud majandustulemusele.


Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=kSD7Z8XMqqL9ExB_XmLY4rUZgsnfIwtaGZn2
L4WNRhdGgtc5wuaiO730HFkDuXHAPgElcBiJJ7i85DDikUWHTZmw4NuQRO34E_MyR0SLmwyV7oovI3xI
CjTvx40UWo9JwAdT1VtYsBhLsENH1RFVAUJUzL-oVDDO266-
7mOuMa1akzvyAr6-71JLgCoauJ00s6a0X8fj8zYdFBnIvZh9ed7YtDun07Tm8xp1xtawkJaiXsqkH5Gy
4tSY_JFSe8BEU92FptG14XeopSA8kTwxGV9OaK8FP5y1KYVEqtWgzGE=)