Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 juuni 2020 12:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatus AS Baltika auditeeritud 2019 majandusaasta aruande avalikustamise kuupäevas
Tekst
AS Baltika 19.06.2020 kinnitatud saneerimiskava mõjud kirjeldatakse 2019. aasta
majandusaasta aruandes ning selle analüüsil on oluline mõju majandusaasta
aruande auditeerimisprotsessi lõpetamisele, mistõttu ei avalda AS Baltika
auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruannet varem kommunikeeritud tähtajaga
30.06.2020. Auditeeritud  aruanne avalikustatakse 15.07.2020. Sellega seoses
lükkub edasi ka ettevõtte aktsionäride üldkoosolek.


Baltika  teavitab  aktsionäre  ja  börsi esimesel võimalusel aktsionäride
üldkoosoleku toimumise kuupäevast.


Flavio Perini
Juhatuse liige, tegevjuht
flavio.perini@baltikagroup.com (mailto:flavio.perini@baltikagroup.com)