Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 30 juuni 2020 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Võlakirjade omanikud kiitsid heaks Pro Kapitali tagatud võlakirjade tingimuste muutmise
Tekst
9. juunil 2020 algatas AS Pro Kapital Grupp ("Pro Kapital") kirjaliku menetluse
(edaspidi nimetatud "kirjalik menetlus"), taotledes võlakirjade 2020/2024,
ISIN SE0013801172, (edaspidi nimetatud "Võlakirjad") omanikelt heakskiitu
Võlakirjade tingimuste muutmiseks. Võlakirja omanike poolt nüüdseks heaks
kiidetud muudatus võimaldab grupi Saksa tütarettevõttel võtta Saksa riigi poolt
tagatud laenu, mille eesmärk on toetada COVID-19 kriisijärgset hotellisektori
toibumist.

Nagu kirjaliku menetluse teates detailsemalt selgitatud (avaldatud Pro Kapital
kodulehel), palus Pro Kapital Võlakirja omanikel heaks kiita Maintenance test
definitsiooni tehniline muudatus, mis puudutas grupi Saksa hotelli.

Kirjalikus menetluses esitatavate vastuste tähtaeg saabus 29. juunil 2020. Pro
Kapital teatab käesolevaga, et kvoorumiks koguti piisavalt Võlakirja omanike
hääli ning et tingimuste muutmiseks vajalik Võlakirja omanike häälteenamus
hääletas muudatuse poolt. Seetõttu muudetakse Võlakirjade tingimusi nii, nagu
kirjaliku menetluse teates on sätestatud.

Võlakirjade tingimused muudetud kujul jõustuvad 30. juunil 2020 ja avaldatakse
Pro Kapitali kodulehel (www.prokapital.com) ja lehel Stamdata (www.stamdata.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=QcgfBc3qnUpd4H0MNea4lMJrntNhaip8y03a
v3du0EVIlzYSbXE41DXYWXYgLARzsOt5YO-dvpDvgEiKS0TEqw==)).

Kirjaliku menetluse protsessiga seonduvates küsimustes, palume Võlakirja
omanikel võtta ühendust agendiga emailil voting.sweden@nordictrustee.com või
telefonil +46 8 783 79 00. Muudes küsimustes saate ühendust võtta Pro
Kapitaliga.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AtaywjIrtQBRlIWtP3sL0170If80zTpwj-
_zwY14OgztOHT_80M7ZEM9Rkw73fq9-
mlRa6N4WvFiHwzCIBa5EwfdFciTjAqzJwVAMnuuttBFZp6ITQTeozaq4u3efQ9ADN8Gu-
e_yEtRDB_IMtQ3nNaNKuRXPein66a92sQ2n8v2q0JGxVmZ15HEX08PQFNM-LRJBYcbvmc7aseHA-
o64oiIfRpMI7v8RmS6xj3esKUrfXAQcxVbDW9rmvcOJo5Tqwp4ddjPpfd4hnX46IMIiw==)