Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 juuni 2020 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i LHV Finance nõukogu liikmeks valiti Madis Toomsalu
Tekst
AS-i LHV Group konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte AS LHV Finance
aktsionärid võtsid vastu otsuse, millega kutsuti nõukogu liikme ametikohalt
tagasi Rain Lõhmus ja valiti uueks nõukogu liikmeks Madis Toomsalu.

Toomsalu asub järelmaksu ja väikelaenu väljastava ettevõtte nõukogusse 26.
juunist. Nõukogu liikmete muutmisega ühtlustatakse LHV-ülest juhtimisstruktuuri.
Neljaliikmelisse nõukogusse kuuluvad veel Erki Kilu, Jaan Koppel ja Veiko
Poolgas.

Madis Toomsalu on AS-i LHV Group juht ning AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus
nõukogu esimees. Lisaks on ta MTÜ FinanceEstonia juhatuse liige. Madis Toomsalu
on lõpetanud 2009. aastal ärikorralduse bakalaureuseõppe Tallinna
Tehnikaülikoolis ja omandanud samas 2011. aastal magistrikraadi avaliku sektori
rahanduse erialal. Madis Toomsalu alustas 2007. aastal AS-is LHV Pank
aktsiaanalüütikuna. Peale pangalitsentsi saamist 2009. aastal asus Toomsalu
tööle krediidianalüütikuna ja 2011. aastal sai temast krediidianalüüsi osakonna
juht. 2012. aastal sai Toomsalust panga krediidijuht ja krediidikomitee liige
ning 2014. aastast krediidikomitee esimees. Madis Toomsalule ja temaga seotud
isikutele kuulub 53 819 LHV Groupi aktsiat. Lisaks on Toomsalul võimalik
2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku saada 90 920 AS-
i LHV Group aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi
470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 221 000 klienti ja LHV
hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui  178 000 aktiivset klienti. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)