Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused aktsialiikidega esindatud õigustes
Avaldamise aeg 22 juuni 2020 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS-i dividendimakse ex-päev
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS-i (väärtpaberi lühinimi EFT1T, ISIN kood
EE3100127242) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 07.07.2020
väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust  lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev)
06.07.2020. Alates  sellest kuupäevast ei ole  aktsiad omandanud isik õigustatud
saama  dividende 2019. majandusaasta eest.EfTEN  Real Estate Fund  III AS maksab
aktsionäridele dividendi 65 eurosenti 10.07.2020.

Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee