Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 mai 2020 16:15:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS-i 2020. aasta finantskalendri muutmine
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek toimub
18.06.2020. Muud kuupäevad finantskalendris jäävad samaks.

EfTEN Real Estate Fund III AS plaanib 2020. aastal avalikustada majandustulemusi
ja korraldada üldkoosoleku alljärgnevalt:


14.02.2020        2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata
majandustulemused

28.02.2020        Auditeeritud 2019. majandusaasta aruanne

24.04.2020        I kvartali vahearuanne


18.06.2020        Aktsionäride korraline üldkoosolek

30.07.2020        II kvartali vahearuanne

29.10.2020        III kvartali vahearuanne

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: marilin.hein@eften.ee