Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 mai 2020 16:13:21 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muutused ASi Tallinna Sadam võlakohustustes
Tekst
AS Tallinna Sadam sõlmis ASiga SEB Pank tagatiseta laenulepingu mahus kuni 20
mln eurot tähtajaga 5 aastat. Laenu baasintressiks on 6-kuu euribor, millele
lisandub intressimarginaal. Laenu saab välja võtta kahes osas. Esimene laenuosa
summas 10 mln eurot hiljemalt 30.07.2020 ja teine laenuosa summas samuti 10 mln
eurot hiljemalt 31.12.2020. Laenu tagasimaksete lõpptähtpäev on 26.05.2025.
Finantseeringut   kasutatakse   peamiselt   Vanasadama   infrastruktuuri
investeeringuteks, sh kruiisiterminali, parkimismaja ja Admiraliteedi kanali
silla ehituseks ning automaat-sildumisseadmete paigalduseks.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)