Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 mai 2020 09:31:39 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltika saneerimiskava võeti võlausaldajate poolt vastu
Tekst
27. märtsil 2020 teavitas Aktsiaselts BALTIKA (edaspidi ?Baltika") avalikkust,
et esitas Harju Maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks ning 26.
märtsi 2020. a määrusega otsustas kohus saneerimismenetluse algatada.

30. aprillil 2020 teavitas Baltika, et on esitanud Baltika saneerimismenetluses
koostatud saneerimiskava võlausaldajatele vastuvõtmiseks. Samuti avalikustas
Baltika  lühikokkuvõtte  saneerimiskavast.  Võlausaldajatel  oli  võimalik
saneerimiskava osas anda oma hääl hiljemalt 20. mail 2020.

Eelnevaga seoses annab Baltika teada, et toimunud hääletuse tulemusena on
saneerimiskava võlausaldajate poolt vastu võetud. Baltika saneerimiskava alusel
olid võlausaldajad kahes rühmas ja ka hääletus toimus seetõttu kahes rühmas. I
rühma võlausaldajatest hääletas poolt 66,67% võlausaldajatest, kelle nõuete mahu
alusel määratud hääled moodustasid 99,61%-i kõigist I rühma häältest. II rühma
võlausaldajatest hääletas poolt 82,76% võlausaldajatest, kelle nõuete mahu
alusel  määratud  hääled moodustasid 68,86%-i kõigist II rühma häältest.
Saneerimisseaduse kohaselt on kava vastu võetud, kui selle poolt hääletas
vähemalt pool kõigist võlausaldajatest, kellele kuulub vähemalt kaks kolmandikku
kõigist häältest (ehk nõuete mahust). Võlausaldajate rühmadesse jaotamisel peab
see nõue olema täidetud kõikides rühmades.

Baltika  esitab  võlausaldajate poolt vastu võetud saneerimiskava kohtule
kinnitamiseks  hiljemalt  25.mai 2020. Saneerimiskava  vastu  hääletanud
võlausaldajatel on õigus esitada kohtule avaldus kava kinnitamata jätmiseks.
Kohus otsustab saneerimiskava kinnitamise 30 päeva jooksul selle saamisest
arvates, hinnates erinevate protseduuriliste nõuete täitmist ja muid seadusest
tulenevaid  aspekte.  Saneerimiskava  kinnitamise määrust võib vaidlustada
võlausaldaja, saneerimiskava kinnitamata jätmist saneeritav ettevõte.

Kui kohus otsustab kava kinnitada, hakkab Baltika saneerimiskavas kirjeldatud
meetmeid ellu viima, sh tasuma saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate nõudeid
vastavalt saneerimiskavale. Saneerimiskava kinnitamine annab Baltikale võimaluse
ületada ajutised majanduslikud raskused ja jätkata pika ajalooga olulise
rõivatööstusettevõtte tegevust, samuti säilitada enam kui 500 inimese töökohad.

Baltika juhtkond tänab võlausaldajaid toetuse eest.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GDF4io6NaWPhtHKMkjH5pIkvUAH4tC90-
xsSq1vNp9KbwGS9x3qZ5aKoiEYVEX_Xb6ibssKfeQnF5Jwp8FxJzK5em1oC8KWZwvGWTxNPKdIfqYPY9
noiEGgCJjnYlGXy)