Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 20 mai 2020 12:17:50 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Tekst
Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10133
Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2020. a algusega kell 10.00
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Omega (Liivalaia 33, 10118
Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele
vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1.  Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja
kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse
poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2019. a majandusaasta puhaskasum
on 3 378 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 9 005 tuhat
eurot. Jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 suuruses 12 383
tuhat eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või
põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt  2.  Audiitori  valimine  2020. aasta  majandusaastaks ning
audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida  2020. aasta  majandusaastaks  Seltsi  audiitoriks kontserni senine
audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3.  Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu uue liikme
valimine ning nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 4

4.1 Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Meelis Milderi, Sandor Liive ja Vello
Kahro  ametiaja lõppemisega 20.05.2020. aastal, pikendada Seltsi praeguste
nõukogu liikmete Toomas Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks
põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

4.2 Valida  Seltsi  uueks  nõukogu liikmeks Andre Luman põhikirjajärgseks
ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

4.3 Vähendada nõukogu esimehe, aseesimehe ja teiste liikmete tasusid 20% võrra
ja määrata alates 01.06.2020 nõukogu esimehe põhitasuks 7 200 eurot kuus,
nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 400 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete
põhitasuks 960 eurot kuus.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS
üldkoosolekul esindatud 22 041 282 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk
69,91% aktsiatega määratud häältest.


Nordeconi            kontsern            (www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=9IPSi4lLKYSdSgPJkqG1T9F-
vuuJMCtOE5EEE13OKvkfH8u8t5OO5ha6Z41QelWWu4DNyj-AGrHbufXAYnXuvQ==))    hõlmab
ettevõtteid,  mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise
projektijuhtimisele  ja  peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS  on  registreeritud  ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jd0nsc_VNXYVtDM9LGYAFihhQ1rF-t2P-
YoiUg0Yfv-
kzdBqW_i1XqK6b0vZ98cjya4gYpc3GmBDb9mfYmMPugrMa0M9cLRKO8oCaO4CEX9FQQbB2UgiX8Ilqb1
CfaL_yEbxoCc5DDyzqRSQUcVOVoEopv7OBC7h6vt7bwyNrYi53fLawd-zokcAOB76gOB5P8Lrk-
SItAJbpxeqhwWvurte3A_mS2BD_hkgrylPIVxlwGBtggKqqGy5YnHnD19BmctQYLyhHKLF4IqGszScHM
fTCQOvlOcLUhJEA76Mcqk=)
www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dMmT3azVzh5yvmuMwzkyPjvbpcnQFCF35UKL
51GeUB1pEV-
WAstBlTz0qa2vKzeV12VSLO8I1NqPQLGgxBzauToYWTr97Qu9LkNlomjK_rkz4ATFKMD6Na_3dNftXFl
e6u6DwZEDdOSLkVbdFC1X3ZaugVcfT4L44-V8afHJnBb3Zw3EoT-
b5qbCw1nneuNDM9jDKOwnfNvpBCAj_aReqChqUpgfmMd-fLjgGQrRums=)