Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 20 mai 2020 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV asutas 1 miljardi euro mahus pandikirjaprogrammi
Tekst
AS LHV Pank ("LHV") asutas 1 miljardi euro suuruse pandikirjaprogrammi. Iiri
Keskpank kinnitas 19. märtsil 2020 programmi põhiprospekti ("Prospekt").
Prospekt tehakse kättesaadavaks Euronext Dublini veebilehel www.ise.ie
(http://www.ise.ie) ja LHV veebilehel https://investor.lhv.ee/pandikirjad/.

Programmi asutamine on üks ettevalmistav samm pandikirjade emiteerimiseks.
Emissiooni toimumine sõltub turutingimustest. Programmi raames emiteeritavatele
pandikirjadele antakse Moody's Investors Service Ltd poolt oodatavalt reiting
Aa1.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)