Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 15 mai 2020 14:09:16 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Sadam veebiseminari kokkuvõte
Tekst
15. mail 2020 toimus ASi Tallinna Sadam veebiseminar, kus juhatuse esimees Valdo
Kalm ja finantsjuht / juhatuse liige Marko Raid tutvustasid grupi 2020. aasta I
kvartali majandustulemusi.

AS Tallinna Sadam tänab kõiki osalejaid. Veebiseminari salvestus on
järelvaadatav siit (https://youtu.be/NL5QySdl350) ja ingliskeelse
presentatsiooni leiab ettevõtte kodulehelt:
https://www.ts.ee/investor/infomaterjalid/ .

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)