Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 mai 2020 17:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emiteerimine
Tekst
AS LHV Group korraldab mai lõpus esimese taseme täiendavate omavahendite hulka
kuuluvate (AT1) võlakirjade suunatud emissiooni finantsinstitutsioonidele ja
suurema investeerimisportfelliga asjatundlikele investoritele. Antud võlakirja
keerukuse tõttu ei pakuta instrumenti läbi avaliku pakkumise.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 20. mai kuni 22. mai. Pakkumisele
tuleb 100 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 9,5%. LHV-l on
õigus suurendada emissiooni mahtu kuni 15 miljoni euroni, s.t lasta välja kuni
50 täiendavat AT1 võlakirja, mille tulemusel võib pakutavate võlakirjade arv
kokku olla kuni 150. AT1 võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata
võlakohustusega investori ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV-l on
Finantsinspektsioonilt loa saamisel õigus lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või
täielikult alates 26. maist 2025. Võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe
võlakirja kohta.

AT1 võlakirjade märkimiseks annab investor AS-ile LHV Group märgitavate AT1
võlakirjade hulga teada ja kannab emitendi kontole AT1 võlakirjade
väljalaskehinna hiljemalt 22. mail, millega loetakse AT1 võlakirjad märgituks.
Pärast AT1 võlakirjade väljalaskehinna laekumist AS-i LHV Group kontole, kannab
emitent 26. mail või sellele lähedasel kuupäeval AT1 võlakirjad AT1
võlakirjaomaniku väärtpaberikontole.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle
460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 219 000 kliendi ja LHV hallatavatel
pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PMP8fnT4LlTAvnjYULaF8HWAmQtx2oqR5B2b
b8bj6EHzWAEUpEpSYIDwHXgBE4vBspRu95JTsMJZM82LwBY0iA==)