Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 mai 2020 09:19:40 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2020. a suveks riik täiendava reisiparvlaevaga lisareise ei telli
Tekst
Maanteeamet teavitas ASi Tallinna Sadam tütarettevõtet OÜ TS Laevad (edaspidi:
?TS  Laevad")  oma otsusest 2020. aasta suviseks kõrgperioodiks täiendava
reisiparvlaevaga  lisareise  mitte  tellida,  kuna  seoses COVID-19 leviku
tõkestamiseks  rakendatavate  piirangutega ei toimu Saaremaal ja Hiiumaal
tavapäraseid suurüritusi ning Maanteeamet eeldab reisijate liikumise vähenemist
mandri ja suursaarte vahel võrreldes eelmiste aastate suveperioodidega.

2019. aastal tellis Maanteeamet Virtsu-Kuivastu liinil 536 lisareisi, mille eest
TS Laevad teenis fikseeritud tasu 1,56 mln eurot, millele lisandus reisitasu
350 eurot iga reisi kohta. 2019. aasta lisareiside teostamiseks rentis TS Laevad
täiendava  reisiparvlaeva  ?Mercandia  VII"  ning  suurendas  ajutiselt
laevapereliikmete arvu.

TS Laevad teenindab Virtsu-Kuivastu liini parvlaevadega Tõll ja Piret ja
Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevadega Leiger ja Tiiu. Ettevõtte laevastikku
kuulub ka asenduslaev Regula.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marko Raid
Finantsjuht
m.raid@ts.ee (mailto:m.raid@ts.ee)