Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 27 märts 2020 11:27:58 +0200
Manused
HE_aastaaruanne2019 est.pdf
HE_annualreport2019 eng.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2019
Tekst
AS Harju Elekter esitab 2019. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande ja sõltumatu vandeaudiitori aruande, mis on kinnitatud aktsiaseltsi nõukogu poolt 27.03.2020 ning on kättesaadav NASDAQ Tallinna Börsil ja emitendi kodulehel www.harjuelekter.com

Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 143,4 miljonit eurot, ärikasum 3,3 miljonit eurot ja puhaskasum 2,5 miljonit eurot ning finantstulemused ei ole võrreldes esialgsete auditeerimata tulemustega (avaldatud 21.02.2020) muutunud. 

2019. a auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud käesolevale teatele manusena.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761