Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 27 märts 2020 09:00:00 +0200
Manused
TallinnaVe-10003274061-en.pdf
TallinnaVe-10003274063-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2019. aasta majandustulemused
Tekst
AS Tallinna Vesi nõukogu kinnitas 2019. aasta auditeeritud majandustulemused.
Finantstulemused ei ole võrreldes 31. jaanuaril 2020 avaldatud esialgsete
tulemustega muutunud.

Ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 63,42 miljonit eurot, kasvades võrreldes
2018. aastaga 1,0%, ehk 0,64 miljonit eurot. Vee- ja reoveeteenuste müügist
saadud tulu suurenes 1,2%,  ulatudes 56,87 miljonini euroni. Ehitus-,
projekteerimis- ja asfalteerimisteenuste müügitulu oli 6,00 miljonit eurot,
kasvades võrreldes eelmise aastaga 0.2%.

Möödunud aasta ärikasum ulatus 32,08 miljoni euroni, kasvades võrreldes 2018.
aastaga 19.1% ehk 5.14 miljonit eurot. Kasv oli seotud peamiselt kolmandate
osapoolte võimalike nõuete jaoks moodustatud eraldise ülevaatusest tuleneva
positiivse mõjuga. 2019.a puhaskasum moodustas 27,76 miljonit eurot, kasvades
võrreldes 2018. aastaga 14,9% ehk 3,61 miljonit eurot.

2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne on lisatud teatele manusena ning
meie aastaraamatu leiate meie kodulehelt
(https://tallinnavesi.ee/investor/aruanded/finantsaruanded/).

Eliis Randver
kliendisuhete ja kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=03nxUlYpZv-
tOaT_sdU5DZeVhi4DIjRCAaDdpglTosDkNpYblj15MUtvRV7yBvaqAk_WmbcUhOuVBaXnEwA9RxSEjvH
o_3X0dYYoWNWZimJ0D8F5YlxviA-
IWPzGht4hkoslLjkDfsPWGwdQqJr7ffdKWkeMOSUU0OQ1tNOJYBNUU0DJr2kxKh5TappRhj_snsaiEnZ
wzhF6DZjeTQRJUXYaNrGr79ViyuEaJnSlRJLibTyn2zykQwUlEMGy6B32vZFHeV83IwkHCbRhz68auof
P6rJ6Joz8OBykMTb6bIXLMCLsKKZxZ5D-0iAjS_L5XZCpgNPHSGXlszXs-
yg3G53zgx0weIaAWtbszi8kGmjmAcBJhLHnMS_QXjLxmDRets74Eq5LTDQXX4XGRjfXVK6EpBeMYQZZ0
9EikBogbRihE_EEEsS8U5rGBoVHH2Q-
G_vrtgD2ZFhCkDb5Pjd_WR9TaryVgFNK8RaN_s99AazWcbmTlBpBrApKs5VY-
Rs7ubdGfdfK_S3qE49xULUSPk3j4_dbIhCKRz4cqHAe-
4Z8GPSx_OtA1Q8dvG09JrpXimQdnWwNXwxRHKOjqICdEyEnERXc0JE0PDgIhm_akduEh5RpRaYfOcVQD
QVROoTCmhy7r9suwiDs1n-CiJMitQ2PM94OyY0OoZQDAbmznnUgmlJsPFUI-
_85YrMf9ljV7IognhmpJJuxy3_1dywbKL_gIDhQVJm8Fs05F4ocuJ3yeg2us9zqXZ3af2GUAPj9Muy3y
ddviKo8pF_dDTDNf46cntxcGchlRPyLR6s0EqM=)