Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 märts 2020 16:10:28 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Olulise osaluse muudatus
Tekst
Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab  AS Trigon Property
Development Group börsi olulise osaluse muutusest.

AS-le Trigon Property Development on aktsionärilt laekunud informatsioon
aktsiate ostutehingute kohta. Madis Talgre poolt 23.03.2020 teostatud
ostutehingute tulemusel suurenes tema osalus AS-s Trigon Property Development
üle 5%. Tänase seisuga omab Madis Talgre kokku 5,23% AS Trigon Property
hääleõiguslikest aktsiatest.

Rando Tomingas
Juhatuse liige
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com