Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 25 märts 2020 15:00:45 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFoods investoritele suunatud veebiseminari kokkuvõte
Tekst
Täna, 25. märtsil 2020. a, algusega kell 11:00 (Eesti aja järgi, GMT+2), toimus
AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") veebiseminar, kus PRFoods'i juhatuse liige
Indrek Kasela tutvustas PRFoods'i, selle tegevusi ja tulevikuplaane ning PRFoods
22.01.2025 võlakirjade avalikku pakkumist. Veebiseminar toimus eesti keeles.

PRFoods tänab kõiki osalejad. Veebiseminari salvestus on huvilistele kättesaadav
siit  (https://youtu.be/0YfKX8UraeU);  veebiseminari presentatsioon (inglise
keeles)          on          kättesaadav         siit
(https://media.voog.com/0000/0037/7129/files/PRFoods%20Notes%2022-
01-2025_Company%20presentation_2020-03-25.pdf).

Oluline teave:

Käesolev  teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena PRFoods'i
väärtpaberite  (võlakirjade  ega  aktsiate) omandamiseks, samuti ei toimu
väärtpaberite  müüki  ega  pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline
pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses
sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes  riikides  või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik.

PRFoods'i käimasoleva võlakirjade avaliku pakkumise prospekt ja selle lisa on
avalikustatud  ning  kättesaadavad  PRFoods'i  ning  Finantsinspektsiooni
veebilehtedel   www.prfoods.ee   (http://www.prfoods.ee)   ja  www.fi.ee
(http://www.fi.ee). Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda viidatud
prospekti ja selle lisaga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. PRFoods'i
võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis.

Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG-
vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua-
j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw-
TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC
HFsUs-
dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d
OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG-
FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u-
xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay
4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0-
ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk-
TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r
CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW-
U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH-
DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)