Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 25 märts 2020 14:17:41 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri COVID-19 mõju Tallinna Sadama tegevusele ja tulemustele
Tekst
Seoses COVID-19 pandeemiaga on Euroopa riikides viiruse leviku tõkestamiseks
kasutusele võetud erinevaid meetmeid. Muuhulgas on Eestis ja Soomes kehtestatud
eriolukord  ning  välisriikide  kodanikele  kehtib  mõlemas riigis üldine
sisenemiskeeld. Eesti ja Soome vaheline reisijate liiklus on lubatud ainult
kodumaale naasvatele kodanikele või teatud erijuhtudel. Kaubavedudele riikide
vahelisi piiranguid seatud ei ole. Piirangutest tuleneva nõudluse languse tõttu
on  reisilaevade  operaatorid  teinud  mitmeid  ümberkorraldusi  laevade
sõidugraafikutes.

Järgnev info võib iga hetk muutuda ja ei ole mõeldud pikaajalise suunisena.

Tänase seisuga toimuvad reisid igapäevaselt Tallinn-Helsingi liinil, mida
teenindavad Tallinki laev m/l Megastar (kolm külastust päevas), Viking Line'i
laev m/l Viking XPRS (üks külastus päevas) ja Eckerö Line'i laev m/l Finlandia
(kolm külastust päevas). Võrreldes pandeemia-eelse ajaga on liinil keskmiselt
viis laevakülastust päevas vähem. Liinilt on eemal Tallinki laevad m/l Silja
Europa, mis tegi eelnevalt ühe külastuse päevas ja m/l Star, mis tegi eelnevalt
kolm külastust päevas. Viking Line'i laev m/l Viking XPRS on vähendanud
külastuste arvu kahelt külastuselt päevas ühele. Lisaks laevakülastuste arvu
olulisele vähenemisele on märtsis ligi poole võrra vähenenud ka Tallinn-Helsingi
liini reisijate arv.

Seoses ajutiselt taastatud piirikontrolli protseduuridega väljub Muuga-Vuosaari
liini teenindav Tallinki laev m/l Sea Wind sama graafikutihedusega (kaks
külastust päevas) Tallinna Vanasadamast, kuid sõidukiga reisijate teenindamine
on ajutiselt lõpetanud ja liinil toimub ainult kaubavedu. Eckerö Line'i laev m/l
Finbo Cargo on hooldustööde tõttu ajutiselt liinilt eemal ja jätkab liinil
kaubavedu eeldatavalt alates 6. aprillist 2020.

Tallinn-Stockholmi laevaliin on ajutiselt suletud alates 15. märtsist, mistõttu
jääb ära üks laevakülastus päevas. Liini kaubavedu on suunatud Paldiski-
Kapellskär liinile, mida teenindab Tallinki laev m/l Regal Star.

Seoses järjekordadega Poola piiril ning tagamaks maanteevedude toimimist, on
kaubaveoks ja sõidukiga reisijatele avatud uus liin Paldiski-Sassnitz (Eestist
Saksamaale), mida alates 19. märtsist kuni hetkel teadaolevalt 18. aprillini
teenindab varem Tallinn-Helsingi liinil sõitnud Tallinki laev m/l Star. Laev
külastab graafiku kohaselt Paldiski Lõunasadamat kolm korda nädalas.

Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud kruiisilaevade vastuvõtu keeld 1. maini
puudutab otseselt nelja planeeritud kruiisilaeva külastuse ära jäämist. Tänase
seisuga  on  kruiisifirmad meid teavitanud ka üksikute maikuu külastuste
tühistamisest,  kuid  arvestades  COVID-19 pandeemia  globaalset  arengut
prognoosime,  et  planeeritud  laevakülastuste  tühistamisi  tuleb  sellel
kruiisihooajal  palju.  Kruiisilaevade vastuvõtu keeld puudutab ka liinil
Peterburi-Helsingi-Tallinn-Stockholm-Helsingi-Peterburi sõitvat Moby SPL laeva
m/l Princess Anastasia, mis algselt pidi alustama liiklust aprilli alguses ja
tegema Tallinna Vanasadamas ühe külastuse nädalas.

Regulaarsete kaubaveoliinide (konteinerid ja ro-ro) laevade graafikuid ei ole
COVID-19 tõttu oluliselt muudetud ja reisid jätkuvad sarnaselt kriisieelsele
ajale. Samuti ei ole seni toimunud olulist muudatust mahukaupade käitlemises.
Seetõttu ei ole seni COVID-19 pandeemia oluliselt mõjutanud Tallinna Sadama
kaubasadamate segmendi müügitulu.

Kuna kaubavedu ja sellega seotud laevakülastused jätkuvad, on COVID-19 pandeemia
ning selle leviku tõkestamiseks seatud piirangud seni peamiselt oluliselt
vähendanud Tallinna Sadama reisisadamate segmenti kuuluvat Tallinna Vanasadamat
läbivat reisijate ja laevakülastuste arvu. Reisijate arvu vähenemine vähendab
reisisadamate  segmendi  müügitulu reisijatasudest ja laevakülastuste arvu
vähenemine müügitulu laevatasudest.

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad poolt opereeritavad Saaremaa ja Hiiumaa
siseriiklikud reisiparvlaevaliinid jätkavad liiklust hõredama graafiku alusel,
et tagada saarte elanike koju naasmine ja kaubaveo jätkumine. Juhatuse hinnangul
piirangutest tulenevad muudatused olulist mõju Tallinna Sadama reisiparvlaevade
segmendile ei avalda, kuna üleveoteenuse lepingus sätestatud reiside arvust
sõltumatu püsitasu katab kõik laevade ja nende opereerimise püsikulud (sh
laevaperede töötasud) ning tagab segmendi planeeritud kasumlikkuse.

Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping poolt opereeritav multifunktsionaalne
jäämurdja Botnica jätkab kuni 20. aprillini tavapärast jäämurdeteenuse osutamist
Eesti Veeteede Ametile. Jätkuvalt on jõus Baffinland Iron Mines Corporation
tellimus suvetööks Põhja-Kanadas. Botnica tegevust ega müügitulu COVID-19
pandeemia seni mõjutanud ei ole.

Riikide poolt COVID-19 viiruse tõkestamiseks rakendatavad meetmed täienevad ja
muutuvad pidevalt ning olukord muutub igapäevaselt. Juhatuse hinnangul saab
COVID-19 pandeemia  mõju  Tallinna  Sadamale  olema  oluline  seoses
reisilaevaliikluse tõrgetega ning viiruse tõkestamisele suure tõenäosusega
järgneva üldise majanduslangusega, kuid hetkel ei ole selle mõju ulatust ja
kestust võimalik objektiivselt hinnata. Tulude vähenemise kompenseerimiseks
vaatame muutunud oludes kriitiliselt üle kõik kontserni kulud, kuid püsikulude
suure osakaalu tõttu on kontserni kasumlikkuse langus iseäranis reisisadamate
segmendis vältimatu. Ettevõtte rahavoo parandamiseks vaatame üle ja vajadusel
hindame ümber ka kõik planeeritud investeeringud ning võimalusel lükkame need
edasi. Pooleliolevate investeeringute peatamist kontsern esialgu ei planeeri.

Tallinna  Sadam  rakendab vajalikke meetmeid ja teeb igakülgset koostööd
ametkondadega ülemaailmse ühise eesmärgi nimel takistada viiruse levikut ning
kaitsta inimeste elu ja tervist. Oleme teinud teenuse jätkumise kindlustamiseks
mitmeid  muudatusi töökorralduses. Kontoritöötajad töötavad viiruse leviku
perioodil kodukontoris. Operatiivtöötajate töö on ümber korraldatud nii, et neil
oleks võimalikult vähe kontakte omavahel ja kõrvaliste isikutega. Kõikidele
 eesliinil toimetavatele töötajatele on tagatud isikukaitsevahendid.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
auditeerimata andmetel oli müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud
EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.


Valdo Kalm
Juhatuse esimees


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)