Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 25 märts 2020 13:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Tallinna Vesi jätkab vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist sõltumata Covid-19 puhangust
Tekst
Elutähtsa teenuse pakkujana on AS Tallinna Vesi rakendanud meetmeid oma
töötajate ja klientide ohutuse tagamiseks uue koroonaviiruse poolt põhjustatud
ülemaailmse Covid-19 haiguspuhangu ajal. Ettevõte jätkab oma klientidele
katkematu vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamist ning kinnitab, et praegu ei
ole teenuse kvaliteedile ohtu.

Kõiki ohutusmeetmeid rakendatakse kooskõlas vabariigi valitsuse juhiste ning
teiste vastutavate riigiasutuste poolt antavate nõuannetega. Tallinna Vesi tagab
asjakohase töörezhiimi strateegiliselt tähtsatel objektidel, ennekõike Ülemiste
veepuhastusjaamas ja Paljassaare reoveepuhastusjaamas, samuti vee- ja
kanalisatsioonivõrgu ning pumplate opereerimisel. Tallinna Vesi on vähendanud
otsest sotsiaalset suhtlust organisatsiooni sees, samuti oma partnerite ja
klientidega, et tagada nende jätkuv heaolu. Oleme ajutiselt sulgenud oma
klienditeenindusbüroo uksed ja ühtegi näost-näkku kohtumist koostööpartneritega
praegu ei toimu. Jätkuvalt vastame kliendipäringutele telefoni ja e-kirja teel
ning teostame kõiki vältimatuid avariitöid. Kõigile meie töötajatele jagatakse
pidevaid juhiseid värskeimate soovituste kohta koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks.

Kuigi viiruselevik Tallinna Vett praegu oluliselt ei mõjuta, muutub olukord
ülikiirelt, mistõttu ettevõte jätkab olukorra hoolikat jälgimist ja tegutseb
vastavalt. Kuna olukord on ebakindel ja muutuv, ei pea me otstarbekaks esitada
kvantitatiivset finantsprognoosi selle puhangu võimaliku mõju kohta AS-ile
Tallinna Vesi. Meie prioriteet on jätkuvalt elutähtsa teenuse katkematu
osutamine oma klientidele.

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3IhtSK1zVKYBtwb6ZlEe2ATMDeNq9r-
h1tUECEGboRBdBQEGx45BRxByW-OOe7QF7RyntyozOwlQDaH_HnOo1L8NlP0XN1J-
du5hIN0LH7vXxwQO8ooW8MEIYRZKE8f4Tia6GApGKid-zriJyptbJznLxFA-MsMFNe_73AjL0Q-
R29iF-t6rKOn8xnOiNyfwG2de18oF7SwL15YL_36-
bUUxMHAGWWrP3uHpKLpffZhgkFWX6ZFLKRemjwXi6SSW_5ODKLqbiC0PpABGoo20LqEOoVNW11zgS9CE
2puJZd71NKwHAW5QCJVwv8Ob7QXr6x1La8uFONrpm0jLKJJQX6x1Nv4d0a3w-
H9wLLmlfI55ck9_wc5SlvgC8SBzIqSL0ZpY3XY6BcsUlgkLe0QNz01u_mDBNhDIBiopienGgj9g56TXH
YO6ybpDyqznSl7S59sNs1Rhm-La3N6QhAuK9meqneJAf0KG_hLkGI4OCLOPkJtPnA5UmMHWeAHbqnnF)