Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 24 märts 2020 16:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Printall juhatuse liikme volituste pikendamine
Tekst
ASi Ekspress Grupp kontserni kuuluva 100%-lise tütarettevõtte ASi Printall
nõukogu otsustas pikendada juhatuse liikme Tõnis Peebo volitusi kuni 27.
märtsini 2023.

Ettevõtte juhatus jätkab endises kolmeliikmelises koosseisus: Andrus Takkin
(juhatuse esimees), Evali Mülts ja Tõnis Peebo.

AS Printall on Baltikumi nüüdisaegsemaid trükikodasid, mis ekspordib enam kui
60% toodangust Euroopasse ning trükib peamise osa Eestis ilmuvast perioodikast
ja reklaamväljaannetest. 2019. aasta müügitulu oli 25,7 miljonit eurot ja
ettevõttes töötas ligi 230 inimest.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
+372 669 8381
signe.kukin@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia  sisutootmist,  ajalehtede  ja  ajakirjade  kirjastamist  ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus.  Ekspress Grupp, mis alustas
oma tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid
online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti
ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.