Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 24 märts 2020 10:16:51 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFoods korraldab investoritele suunatud veebiseminari
Tekst
AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") kutsub investoreid, analüütikuid ning teisi
huvilisi osalema veebiseminaril, mis toimub 25. märtsil 2020. a, algusega kell
11:00 (Eesti aja järgi, GMT+2). Veebiseminar viiakse läbi eesti keeles.

Veebiseminari käigus tutvustab PRFoods'i juhatuse liige Indrek Kasela ettevõtte
seniseid tulemusi, strateegilisi eesmärke, koroonaviirusest tingitud mõjusid
ettevõttele  ning  PRFoods´i  22.01.2025 võlakirjade  avalikku  pakkumist.
Veebiseminari  toimumise  ajal  on  kuulajatel võimalik esitada küsimusi.
Küsimustele vastatakse peale presentatsiooni.

Kuidas veebiseminaril osaleda?

Osalemiseks on vajalik internetiühendusega arvuti ning kõlar või kõrvaklapid.
Osalemiseks palume Teil eelnevalt registreeruda
aadressil: https://register.gotowebinar.com/register/8737151908131662861

Registreerunutele saadetakse link veebiseminarile ning juhised veebiseminaril
osalemiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida
vajalik  rakendus.  Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb
automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata.

Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-
kiri.  Veebiseminar  lindistatakse  ning  avalikustatakse  nii  PRFoodsi
kodulehel www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee) kui ka Nasdaq Balti kontol
aadressil www.youtube.com (http://www.youtube.com).

Mis on investoritele suunatud veebiseminar?

Investoritele suunatud veebiseminar on virtuaalne konverents, mille käigus on
ettevõtte esindajatel võimalus jagada infot ettevõtte, selle tegevuste ja
tulevikuplaanide kohta. Veebiseminar võimaldab saada infot ettevõtte kohta
asudes ükskõik kus kohas ning küsida küsimusi otse ettevõtte juhtkonnalt.

Oluline teave:

Käesolev  teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena PRFoods'i
väärtpaberite  (võlakirjade  ega  aktsiate) omandamiseks, samuti ei toimu
väärtpaberite  müüki  ega  pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline
pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses
sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes  riikides  või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik.

PRFoods'i käimasoleva võlakirjade avaliku pakkumise prospekt ja selle lisa on
avalikustatud  ning  kättesaadavad  PRFoods'i  ning  Finantsinspektsiooni
veebilehtedel   www.prfoods.ee   (http://www.prfoods.ee)   ja  www.fi.ee
(http://www.fi.ee). Enne investeerimisotsuse tegemist palume tutvuda viidatud
prospekti ja selle lisaga ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. PRFoods'i
võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis.

Lisainformatsioon:

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG-
vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua-
j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw-
TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC
HFsUs-
dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d
OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG-
FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u-
xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay
4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0-
ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk-
TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r
CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW-
U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH-
DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)

--------------------------------------------------------------------------------