Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 märts 2020 16:15:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Pandeemia ja piirangute mõju kontserni äritegevusele ja sellega seotud otsused
Tekst
AS Merko Ehitus juhatus on kooskõlastatult nõukoguga võtnud vastu järgmised
otsused:

1) Teha eelseisvale aktsionäride üldkoosolekule kasumi jaotamise osas uus
ettepanek, mille kohaselt dividende 2019. aasta eest ei maksta (varasem
börsiteade https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/311004). Kontserni
pikaajaline dividendipoliitika (dividendimäär 50-70%) jääb kehtima.

2) Kontsern jätkab kõigi täna ehitusfaasis olevate korteriarendusprojektide
valmisehitamist. Käesoleval ajal on kontsernil ehituses kolmes Balti riigis
kokku ligikaudu 800 korterit, millest eellepingutega on müüdud 53%.

3) Kontsern ei käivita järgmise kolme kuu jooksul uute arendusprojektide
ehitustöid. See puudutab ka Tallinnas asuva Uus-Veerenni projekti kolmandat
etappi (Uus-Veerenni Park), mille käivitamise otsusest on kontsern varasemalt
börsi vahendusel teada andnud
(https://www.nasdaqbaltic.com/statistics/et/news/310973).

Pandeemial ja piirangutel on ehitussektorile ning kontserni äritegevusele
negatiivne mõju, mille ulatust ei ole tänasel päeval võimalik hinnata. Kontserni
ettevõtted teevad kõigi osapooltega koostööd, et töös olevad objektid valmis
ehitada. AS Merko Ehitus on hästi kapitaliseeritud (omakapitali määr 31.12.2019
seisuga 46%) ja teostamata tööde portfell ilma omaarendusteta oli veebruari lõpu
seisuga ligikaudu 200 miljonit eurot.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: andres.trink@merko.ee (mailto:andres.trink@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu
oli 327 miljonit eurot.