Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 23 märts 2020 10:07:54 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Riigihankel edukaks tunnistamine Eestis (Eesti kagupiiri esimene ehitusetapp)
Tekst
Politsei- ja Piirivalveamet on avalikult teavitanud, et riigihankel ?Eesti
Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine"
(riigihange nr 204854) kuulutati edukaks AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS
Merko Ehitus Eesti ja AS GRK Infra tehtud ühispakkumus maksumusega ligikaudu
14,7 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekteerimis- ja
ehituslepingu sõlmimisest informeerib AS Merko Ehitus börsi vahendusel. Tööde
teostamisel on 51:49 suhtega juhtiv partner AS Merko Ehitus Eesti.

Kagupiiri taristu esimese etapi ehitustööd kulgevad 23,5-kilomeetrisel
piirilõigul Võrumaal alates Eesti, Läti, Venemaa kolmikpunktist kuni Luhamaa
piiripunktini. Tööd kestavad lepingu sõlmimisest alates 36 kuud.

AS  Merko  Ehitus Eesti (merko.ee (http://www.merko.ee/)) on Eesti juhtiv
ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse
töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liige Veljo Viitmann, tel
+372 680 5105.

Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu
oli 327 miljonit eurot.