Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 23 märts 2020 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i LHV Group dividendimakse ex-päev
Tekst
AS-i LHV Group dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27.
märtsil 2020. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt
on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aastal.
Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama
dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele
31. märtsil 2020. aastal.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)