Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 20 märts 2020 20:45:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fondi teave COVID-19 kohta
Tekst
Vastuseks COVID-19 puhangule on Northern Horizon Capital AS, Baltic Horizon
Fondi (edaspidi Fond) fondivalitseja võtnud kindlakäelisi meetmeid pandeemiast
tulenevate riskide juhtimiseks ja avalikkuse, meie üürnike, töötajate ja
partnerite ohutuse tagamiseks. Jälgime tähelepanelikult haiguspuhanguga seotud
arenguid ning rakendame hoolikalt WHO ja riiklike tervisametite juhiseid. Baltic
Horizon Fond hoiab kõiki oma sidusrühmi kursis kõige olulisemate Fondi
tegevustega ning on võtnud eesmärgiks tagada, et teeme kõik endast oleneva
tõkestamaks viiruse edasist levikut, tagada meie tegevuse järjepidevus ja
minimeerida riskid investoritele.

Oleme tunnistajaks olulistele muutustele ärikeskkonnas kogu Baltikumis ja
arvame, et häired majanduses püsivad ka lähiajal. Kõik kolm Balti riiki on
reageerinud COVID-19 leviku aeglustamiseks erinevate meetmetega ja kuulutanud
välja finantstoetuse programmid, mis aitavad ettevõtetel tulla toime pandeemia
tagajärjel tekkinud kahjudega.

 * Leedu on algatanud kogu oma territooriumil karantiini kuni 30. märtsini.
  Kaubanduskeskused jäävad avatuks, kuid valitsuse otsusega on igasugune
  jaemüük peatatud, välja arvatud toidukaubad, apteegid ja teatavad muud
  tarvilikud tarbed.
 * Lätis ei ole valitsus jaemüügikeelde kehtestanud, seega kaubanduskeskused
  jäävad avatuks, kuid klientide voolu olulise languse tõttu täheldame, et
  vähem oluliste kaupade kauplused vähendavad vabatahtlikult tööaega või
  peatavad ajutiselt tegevuse.
 * Eestis, nagu ka Lätis, jäävad kaubanduskeskused avatuks, ehkki suur osa
  üürnikke, eriti tarbekaupade kategoorias, on peatanud ajutiselt tegevuse.

Samal ajal näitavad meie naabruskonna kaubanduskeskuste ankur-toidupoed
suurenenud jaemüüke ja tulusid. Kontorites on enamik meie üürnikke vahetanud
tavapärase kontori kaugtöö vastu ja piiranud ärireise, kuid hooned on endiselt
avatud ja täielikult töövalmis. Peame muutuvat olukorda arvestades aktiivset
dialoogi oma üürnikega, kuid praegu jäävad kõik üürikohustused kehtima ja
sissetulekud laekuvad vastavalt kehtivatele üürilepingutele. Nakatumisohu
vähendamiseks on kõigil meie kinnistutel kasutusele võetud täiendavad
ohutusmeetmed, nagu ruumide sage puhastamine ja desinfitseerimine, suurem
ventilatsioonivõime ja üldsuse teadlikkuse tõstmise algatused.

Baltic Horizon Fondi ja investorite riskide edasiseks maandamiseks ning
pikaajaliste huvide kaitsmiseks on kasutusele võetud ka järgmised meetmed:

 * Meil ??on aktiivsed suhtluskanalid oma üürnike ja kinnisvarahalduritega, kes
  teavitavad meid regulaarselt meetmetest, mida nad oma äritegevuse
  järjepidevuse tagamiseks teostavad. Oleme kokku leppinud korrapärastes
  rentnike tegevuste kaardistamises COVID-19-ga seotud probleemide osas.
 * Oleme pöördunud arendajate ja ehitusettevõtete poole, et meid viivitamatult
  teavitada katkestustest materjalide tarneahelas või muudest võimalikest
  viivitustest arendusprojektides. Siiani pole ühtegi sellist teadet.
 * Fondil on piisavalt likviidsuspuhvrit, et täita ajutiste
  likviidsuspuudujääkide korral rahalisi kohustusi.
 * Teostame pidevalt võlakohustuste stressitesti, et saaksime õigeaegselt
  vajalikke meetmeid rakendada.
 * Fondivalitseja on võtnud kasutusele täiendavaid meetmeid Fondi võtmeisikute
  kaitsmiseks ja järjepidevuse tagamiseks: kõik töötajad töötavad eemalt, kõik
  tööreisid on peatatud, õigusjärglus on üle vaadatud ja ajakohastatud.
 * Enamikel meie raamatupidamis- ja fondihaldusteenuste pakkujatel ning
  audiitorfirmadel on vajalikud meetmed katkematu äritegevuse järjepidevuse
  tagamiseks karantiini korral.

Ehkki pandeemia kogu majanduslikku mõju on veel vara hinnata, on sellel
tõenäoliselt Fondi 2020. aasta tulemustele üldine negatiivne mõju.
Sellegipoolest usume, et meie hajutatud portfell, juhtivad koostööpartnerid,
kindel bilanss ja kogenud meeskond saavad sellest erakordsest ajast üle ning
kaitsevad fondi portfelli pikaajalist väärtust investoritele.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=F3j1UhXvVWszocGXziuxyPcJXi2in_nLyPex
uLqQww4z_le7BxUMk9gmW_CGZWG5rB1HKSO8AFtn5NihYlo-
DgxBciEn7ut8ACHtItdQmQdj97TuBUxtJhTtM2wZwlxliWiVFvWE-
PQf6GPUJJaW4L_r2V4fblXd4cn618v1mkfseis0c7Ccu-wNe6XZRewMIx1EN4BrzthMheO-
54PXXVbxQZ35MlzwZcciQ5mU8PN7Gw9a-gfXGBUJhHKhljFGwSc5V1_-
q5i47SnNs4spMF0IdKWzh8D6lCO_Bwz2eI9Y8cLLkGGTSg1Nv3AwBru2cEiSMCJwbaUReIACBsuI9NDH
6LdDRLgLXJB8_5IHF6-uGbbNW7075AUANderf2H131Sp9yTBumBRKkcxNQOuJ67b2-
fU6sykWWhfLYxpQ51-0nuYm4JFvcfaBewfVD4CkY-0biNsTOOCNZJpzCIeDRACOFEnkx5KVZUM7nsF-
gU=)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.
Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=F3j1UhXvVWszocGXziuxyPcJXi2in_nLyPex
uLqQww4TD9ItllZNBQf7jjd3sGNaKl-7HDuT-dIyu1u5VX4pBF5lovUzgvvuF_em5-V-16M3ePTgASD-
FRJiDe6dOmU-6-
rYmaDd_A6m_wCw71H5IWM5fUjeoxUIulhKpbdn5JMaa9olQxhQJHmsu9vBPLIuCdhaIiFNthcjPA9cE8
8fj_s_bjKCjf0jhgUw5offxWh8CFTJHSQ5cbTXHxkLikhgEVy3Q3Fxg1hlahZ1NX6rXjh4dyfdx2X2Y5
7QwBJ34FjDbqyZqm0dP4PxEUwpmV19pJk7unyxi1seyiKvLaB7Z687kuMP9p5OuhdpgHJu7L4JMWhRA6
6FKtQbyzRWKh_9n7oNbHW6AYTp5qYPDYUHNgD1cZKS7Mr0lmmRr50mRX59jmrjWRUzjev7Pt-
n07NvqnbonH5ckxChDCo1x4OgDtSuq9s8A8QyvP1ZXVgoJLE=)