Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 jaan 2020 12:46:13 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kommentaar meedias ilmunud infole (SIA Merks kinnisvara arendusplaanid)
Tekst
Täna, 15. jaanuaril 2020 on meedias ilmunud info AS Merko Ehitus kontserni
kuuluva Läti tütarettevõtte SIA Merksi plaanidest, mis puudutavad
kinnisvaraarendusi Riias (BNS: ?Merko Läti tütar investeerib
kinnisvaraprojektidesse 260 miljonit
(http://www.bns.ee/topic/778/news/61003523/)", Postimees: ?Merko investeerib
Riia saartele veerand miljardit (https://majandus24.postimees.ee/6872924/merko-
investeerib-riia-saartele-veerand-miljardit)", Latvijas Sabiedriskie Mediji:
?Merks planeerib Zakusala ja Lucavsala arendustesse investeerida enam kui 260
miljonit eurot" (originaal: ?«Merks» pl?no Za?usalas un Lucavsalas att?st?b?
ieguld?t vair?k nek? 260 miljonus eiro
(https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/merks-plano-zakusalas-un-lucavsalas-
attistiba-ieguldit-vairak-neka-260-miljonus-eiro.a344836/)")).

Selgitame, et artiklites toodud arendus- ning investeerimismahud on esialgsed ja
hinnangulised ning võivad ajas muutuda. Merko Ehitus annab arenduste tegelikest
mahtudest ning ajakavast teada börsiteadete vahendusel, kui vastavad otsused on
langetatud ning arendustöödega alustatakse.

Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni
teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga
andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418
miljonit eurot.