Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 jaan 2020 16:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad ja Maanteeamet peavad läbirääkimisi Virtsu-Kuivastu liinile uue parvlaeva soetamiseks
Tekst
Seoses  jätkuva  nõudluse kasvuga Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil, volitas
Majandus-  ja  Kommunikatsiooniminister  Maanteeametit pidama läbirääkimisi
Tallinna Sadama tütarettevõtte OÜ-ga TS Laevad eesmärgiga soetada uus täiendav
parvlaev Virtsu-Kuivastu liini teenindamiseks.

Vastavalt Maanteeametiga 11.12.2014 sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise
lepingule  osutab  TS  Laevad  Rohuküla-Heltermaa  ja  Virtsu-Kuivastu
parvlaevaliinidel üleveoteenust kuni 30.09.2026. Samuti on TS Laevadel vajalik
kompetents laevaliinide eripärade osas ja ajakohane kogemus uute parvlaevade
soetamisel.

Sõltuvalt edasiste analüüside ja läbirääkimiste tulemustest on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministri poolt seatud Maanteeametile eesmärgiks sõlmida TS
Laevadega  uue laeva soetamise ja opereerimise tingimuste osas kokkulepe
hiljemalt 31.03.2020. Täpsemat mõju Tallinna Sadama grupi majandustegevusele on
võimalik  hinnata  peale  kokkuleppe  sõlmimist Maanteeametiga ning laeva
soetamismaksumuse selgumist.


Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)