Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 13 jaan 2020 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS omandab Riia lennujaamas asuva Air Balticu peahoone ja Riia külje all Kekavas asuva tootmis- ja laohoone
Tekst
10. jaanuaril 2020. a sõlmis EfTEN Real Estate Fund III AS võlaõiguslikud
ostulepingud Riia lennujaamas asuva Air Balticu peahoone ja Riia külje all
Kekavas asuva tootmis- ja laohoone omandamiseks. Tehinguga ostab fond New Hanza
Capital  AS-lt,  kahe  alljärgneva  ettevõtte,  mis  omavad  fondi
investeerimispõhimõtetele vastavat kinnisvara, 100%-lised osalused:

 1. NHC 1 SIA, mille osakapital on 500 000 eurot ja mis omab ärihoonet aadressil
  Tehnikas 3, Riia lennujaam, Marupes'i rajoon, Läti Vabariik. Ettevõttele
  kuuluv hoone paikneb Riia lennujaamale (VAS-le 'Starptautiska Lidosta
  'Riga') kuuluval maal, mille osas kehtib hoonestusõigus. Hoone on valminud
  1977. aastal ning täielikult renoveeritud 2016. aastal. Hoone kogu pindala
  on  6 556,4 m² ja see on kuni 2026. aastani kestva katkestamatu üürilepingu
  alusel tervikuna Air Balticu kontserni kasutuses. Kinnistul on 77
  parkimiskohta.
 2. NHC 3 SIA, mille osakapital on 700 000 eurot ja mis omab kinnistut aadressil
  Krustkalni, Kekava vald, Kekava rajoon, Läti Vabariik. Kinnistul paiknev
  tootmis- ja laohoone on valminud 2007. aastal. Hoone pindala on 14 129,9 m².
  Kinnistul on 123 parkimiskohta. Hoone on 99% osas välja üüritud.

Tehingute kogumaksumus on ligikaudu 15,8 miljonit eurot, millest 7,2 miljonit
eurot finantseeritakse Swedbanki ja Luminori kaasabil. Arvestades EfTEN Real
Estate Fund III AS-i suurt investeerimata kapitali mahtu, otsustas juhtkond
kasutada tehingus kõrgemat omakapitalimäära kui seda tehtaks tavaolukorras. Kahe
projekti võimendamata neto sisenemistootlus on kokku 7,5% aastas. Arvestades
fikseeritud üüri indekseerimisi, tõuseb puhastootlus kolme aasta jooksul 8%
võrreldes projektide soetusmaksumusega. Tehingud on kavas lõpule viia hiljemalt
28. veebruariks 2020, kui asjaõigusliku lepingu sõlmimise eeltingimused on
täidetud.

NHC 1 SIA tehingu rahaline maht moodustab 5% fondi tänasest varade mahust ning
NHC 3 SIA tehingu rahaline maht moodustab 7% fondi tänasest varade mahust
ja omandamised ei ole käsitletavad olulise osaluse omandamistena Nasdaq Tallinna
Börsi reglemendi tähenduses. Tehingud ei ole ka käsitletavad tehingutena seotud
isikuga ning fondi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingutest muul viisil
isiklikult huvitatud.
Viljar Arakas
juhatuse liige
Tel. 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee