Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 jaan 2020 18:48:46 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri PRF: AS’i PRFoods auditeerimata esialgne konsolideeritud müügikäive 4. kvartalis ja 2. poolaastas 2019.
Tekst
PRFoodsi 2019. aasta neljanda kvartali (s.o 2019/2020. majandusaasta 2.
kvartali) auditeerimata esialgne konsolideeritud käive oli 25,43 miljonit eurot
(26,71 miljonit eurot 4. kvartal 2018). 2019. aasta teise poolaasta
auditeerimata esialgne (s.o 2019/2020. majandusaasta 1. poolaasta) käive oli
44,75 miljonit eurot (46,11 miljonit eurot 2. poolaasta 2018).

2019. aasta teist poolaastat iseloomustas lõhe- ja forelli turuhindade enam kui
8%-line langus, millest tulenevalt tekkis Soome jaekettidel ootus private
label´i  segmendis suitsutatud toodete hindade langetamiseks. Kasumlikkuse
säilitamise  eesmärgil  otsustasime selleks perioodiks pakkumist kuum- ja
külmsuitsutatud toodete osas Soome turul vähendada. Suitsutatud toodete käibe
vähenemise suutsime osaliselt asendada kala ja kalafilee ning muude kalatoodete
müügi 7%-lise kasvuga. 2020. aasta esimesel poolaastal on suitsutatud toodete
private label´i segmendi hinnatase taastunud ning jätkame tarnetega endisel
tasemel.

Kala ja kalafilee tooterühma osakaal kogukäibest suurenes 4,56 protsendipunkti
ja  muude  kalatoodete  osakaal  suurenes  2,49 protsendipunkti. Kuum- ja
külmsuitsutatud toodete osakaal vähenes 6,93 protsendipunkti.

+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive toodete lõikes, mln EUR |4. kv 2019|Osakaal, %|4. kv 2018|Osakaal, %|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kala ja kalafilee       |   11,35|  44,64%|   10,70|  40,07%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kuum- ja külmsuitsutatud tooted|   9,20|  36,17%|   11,51|  43,09%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muud kalatooted        |   4,88|  19,17%|   4,46|  16,68%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive           |   0,01|   0,03%|   0,04|   0,15%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku             |   25,43|  100,00%|   26,71|  100,00%|
+-------------------------------+----------+----------+----------+----------+

HoReCa ja hulgimüügi käibe osakaalud suurenesid vastavalt 1,76 protsendipunkti
ja 1,66 protsendipunkti ning jaekettide käibe osakaal kogukäibest vähenes 6,73
protsendipunkti.

+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Käive kliendigrupiti, mln EUR|4. kv 2019|Osakaal, %|4. kv 2018|Osakaal, %|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Jaeketid           |   9,40|  36,98%|   11,67|  43,71%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Hulgimüük          |   8,83|  34,74%|   8,83|  33,07%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|HoReCa            |   6,01|  23,62%|   5,84|  21,86%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Muu käive          |   1,19|   4,66%|   0,36|   1,36%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Kokku            |   25,43|  100,00%|   26,71|  100,00%|
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+

Kolme suurema sihtturu käive 2019. aasta neljandas kvartalis kokku oli 21,80
miljonit eurot ja see moodustas 85,73% (90,60% 4.kvartal 2018).

+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Käive riigiti, mln EUR | 4. kv 2019 | Osakaal, % | 4. kv 2018 | Osakaal, % |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Soome         |   15,84 |   62,29% |   18,29 |   68,46% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Suurbritannia     |    3,46 |   13,61% |    3,77 |   14,11% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Eesti         |    2,50 |   9,83% |    2,14 |   8,03% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Läti          |    1,72 |   6,75% |    0,67 |   2,52% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Muud riigid      |    1,91 |   7,53% |    1,84 |   6,88% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+
| Kokku         |   25,43 |  100,00% |   26,71 |  100,00% |
+------------------------+------------+------------+------------+------------+

Muudest riikidest olid suurima käibega Prantsusmaa (käive 4. kv 2019: 0,36
miljonit eurot), Belgia (0,32 miljonit eurot) ja Kreeka (0,26 miljonit eurot).

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee