Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 10 jaan 2020 09:00:00 +0200
Manused
ASTallinna-10003129201-en.pdf
ASTallinna-10003129203-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Sadama 2019 IV kvartali ja aasta reisijate- ja kaubaveo mahud
Tekst
2019. aasta IV kvartalis läbis Tallinna Sadama sadamaid 5,6 miljonit tonni kaupa
ja 2,3 miljonit reisijat. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas
kaubamaht  12,3% eelkõige  vedellasti mõjul. Reisijate arv kasvas 1,2% ja
laevakülastuste arv 2,8% 1893 külastuseni.

2019. aasta kokkuvõttes oli Tallinna Sadama kaubamaht kokku 19,9 miljonit tonni,
vähenedes eelmise aastaga võrreldes 3,3%, põhiliselt vedellasti mahu languse
tõttu III kvartalis, mida teisalt tasakaalustas puistlasti kaupade kasv.
Reisijate arv kasvas aastate võrdluses 0,2%, jõudes rekordilise 10,64 mln
reisijani. Kasvu vedas Eesti ja Soome vaheline reisiliiklus Tallinn-Helsingi ja
Muuga-Vuosaari liinidel ning panuse andis ka kruiisireisijate järjekordne rekord
- 660 tuh kruiisireisijat.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul on positiivne, et vedellasti
tugev kasv IV kvartalis, mis tulenes tumedate naftasaaduste hoiustamise ja
blendimise nõudluse kasvust seoses 2020. a algusest rakenduvate IMO nõuetega
laevakütustele, aitas aasta kokkuvõttes oluliselt vähendada kaubamahu langust
võrreldes 9 kuu tulemusega. Samas on vedellasti äri jätkuvalt volatiilne ning IV
kvartali kasvu ei saa vaadelda kui püsivalt jätkuvat trendi. Vedellasti langust
aasta võrdluses aitas kompenseerida ka puistlasti kasv, mis oli peamiselt
tingitud Eesti teravilja ekspordist ja kivikillustiku impordist.

?Reisijate arvu osas saavutasime 12. aastat järjest rekordi ja seda tänu Eesti-
Soome vahelise reisijate liikumise taastumisele, millele aitas paljuski kaasa ka
Muuga-Vuosaari  liinil  sõiduautodega reisijate teenindamine ja uue laeva
lisandumine. Kruiisiäris oleme taas kord saavutanud rekordilise tulemuse ja
Tallinn on jätkuvalt Euroopa üks atraktiivsemaid kruiisi sihtkohti," märkis
Kalm.

2019. a I ja II kvartali põhinäitajate aruannetes kajastati Muuga-Vuosaari liini
reisijaid liini "muud" koosseisus, sh I kvartalis 10 tuh reisijat (2018 I kv: 8
tuh), II kvartalis 12 tuh reisijat (2018 II kv: 9 tuh).

2019. aasta IV kvartali ja aasta kaubaveod lastiliikide lõikes ning reisijate
arv liinide lõikes on esitatud järgnevas tabelis:

               IV kvartal IV kvartal muutus  2019  2018 muutus

                  2019    2018

 Kaubavood   lastiliikide
 lõikes
 (tuh tonni)           5 647   5 028 12,3% 19 931 20 608 -3,3%

 Vedellast            2 459   1 955 25,8%  7 619  8 832 -13,7%

 Ro-ro kaubad          1 327   1 301  2,0%  5 365  5 345  0,4%

 Puistlast            1 312   1 149 14,3%  4 514  3 911 15,4%

 Kaup konteinerites        441    473 -6,9%  1 835  1 880 -2,4%

 Konteinerid TEU        52 971   57 548 -8,0% 222 607 222 654  0,0%

 Segalast             109    150 -27,2%   595   639 -6,9%

 Mitte-mereline           0     1 -98,7%    4    2 110,0% Reisijate  arv  liinide
 lõikes (tuh inimest)      2 342   2 314  1,2% 10 639 10 619  0,2%

 Tallinn-Helsingi        2 051   2 040  0,5%  8 798  8 797  0,0%

 Tallinn-Stockholm         218    216  0,9%   933  1 009 -7,5%

 Muuga-Vuosaari           36     9 316,7%   114   35 224,7%

 Tallinn-Peterburi         11     23 -51,9%   70   85 -18,2%

 Kruiisireisijad
 (traditsiooniline)         19     14 36,9%   660   638  3,4%

 Muud                7     12 -38,0%   64   55 16,9% Laevakülastuste arv       1 893   1 841  2,8%  7 855  7 652  2,7%

 Kaubalaevad            386    456 -15,4%  1 744  1 754 -0,6%

 Reisilaevad (sh Ro-Pax)     1 498   1 379  8,6%  5 766  5 550  3,9%

 Kruiisilaevad
 (traditsioonilised)         9     6 50,0%   345   348 -0,9%

Täpsem statistika reisijate rahvuse, soo ja liinide lõikes kuude kaupa on
jälgitav Tallinna Sadama kodulehel: https://www.ts.ee/statistika/

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa.  Lisaks  reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
AS Tallinna Sadam
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)