Teate vaade
Ettevõte Coop Pank aktsiaselts
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 09 jaan 2020 13:20:26 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Stabilisatsiooniperioodi järgne teavitus – Coop Pank AS aktsiad
Tekst
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS,
JAAPANIS VÕI ÜHESKI MUUS JURIDSIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS
EBASEADUSLIK
Käesolev teadaanne on avaldatud seoses Coop Pank AS (edaspidi "Äriühing")
aktsiate esmase avaliku pakkumisega ning seda tuleb lugeda koos Äriühingu 11.
novembri 2019. aasta avaliku pakkumise prospektiga.

Äriühingule on edastatud AS LHV Pank, kui stabilisatsiooni korraldaja teade,
milles  kinnitati,  et  järgmiste  väärtpaberitega  ei  toimunud  ühtegi
stabiliseerimistehingut:

 Äriühing:               Coop Pank AS

 Väärtpaberid:             lihtaktsiad

 Kauplemiskoht:            Nasdaq Tallinn börsi Balti Põhinimekiri

 Stabiliseerimisperioodi alguskuupäev: 10. detsember 2019. a

 Stabiliseerimisperioodi lõppkuupäev: 08. jaanuar 2020. a

Käesolev teavitus on esitatud informatsiooni eesmärgil ning see ei kujuta endast
üleskutset või pakkumist tagada, märkida või muul viisil omandada või võõrandada
Äriühingu poolt emiteeritud väärtpabereid üheski jurisdiktsioonis.Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 19 pangapunkti.
Pangal on 61 900 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja
panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste
kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti,
mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee (mailto:kerli.lohmus@cooppank.ee)